Hyresrätt – Att bo i en hyreslägenhet

Att Bo i Lägenhet & Hyresrätt

Att bo i hyresrätt är ett vanligt sätt att bo och leva i Sverige. Det är dels ofta det första egna boendet för ungdomar men även ett bra alternativ för de som har svårt att kunna skaffa det kapital som behövs för att köpa något eget.

Många väljer dessutom att hyra istället för att äga för att slippa de krav och plikter som många gånger uppstår när man äger sitt eget hem. Det kan till exempel handla om underhåll både invändigt som utvändigt.

Hyresrätt – Vad innebär det?

En hyresrätt är en lägenhet som man har rätt att bo i under en viss tid. Detta så klart under förutsättning att man betalar hyra till hyresvärden, dvs den som äger huset lägenheten finns i. Hyresvärden upplåter en hyresrätt till dig som hyresgäst. Du äger alltså inte lägenheten utan du har endast rätten att bo där så länge ett giltigt hyreskontakt finns.

För att få hyra lägenhet måste du ha fast inkomst, eller annan kapitaltillgång och vara skötsam. Samhället har som önskan att så många som möjligt har råd att hyra lägenhet, därför är hyresmarknaden prisreglerad. De allmännyttiga (kommunala bolag) hyresvärdarna sätter en hyresnivå som övriga privata hyresvärdar måste följa.

När det är för låg hyra på marknaden och begränsad tillgång kan det dock uppstå en svart hyresmarknad med hyra långt över den gällande hyresnivån enligt allmännyttan.

Hitta en hyreslägenhet

I dagens Sverige kan det vara väldigt svårt att hitta en bra hyresrätt, i alla fall när det kommer till större städer. Anledningen är den stora inflyttning som sker till våra större städer. Att hitta hyresrätt Stockholm och Göteborg är idag väldigt svårt.

De som sitter på ett bra förstahandskontrakt väljer inte sällan att därför behålla lägenheten, trots att de kanske köpt annat boende. De väljer då att hyra ut hyresrätt i andrahand eller till familj eller vänner. Detta skapar en orörlig marknad som inte gynnar någon.

Om du söker efter lägenhet så finns det olika vägar att gå. Vi ger dig här några exempel:

  • Den kommunala Bostadskön
  • Lokala Söktjänster
  • Blocket
  • Lokala Tidningar
  • Vänner, Kollegor och Familj

För att få Hyreskontrakt – Hyresrätt

Förstahandskontrakt

  • När du vill hyra en lägenhet skrivs ett hyresavtal eller ett hyreskontrakt mellan dig och hyresvärden.

I ett hyresavtal bestäms bland annat hyresnivån, uppsägningstiden och vilka andra avgifter som ingår i hyran. När du skriver under ett hyreskontrakt direkt med hyresvärden är det oftast ett förstahandskontrakt. Ett förstahandskontrakt innebär att du är direkt ansvarig mot hyresvärden.

Andrahandskontrakt

  • Om du istället skriver kontrakt med en hyresgäst så handlar det oftast om ett andrahandskontrakt.

Ett andrahandskontrakt gäller mellan ursprunglig hyresgäst och ny hyresgäst. I detta fall är det den hyresgäst som har förstahandskontrakt som är fullt ansvarig gentemot hyresvärden. När du funderar på att antingen hyra ut eller hyra i andra hand så bör detta vara godkänt av hyresvärden. Annars kan det bli stora problem vid eventuella konfliktsituationer.

I storstäder är det väldigt vanligt att man hyr i andrahand och det beror ofta på brist på lägenheter samt att de som sitter på förstahandskontrakt inte gärna släpper dessa. I mindre städer är det dock mer vanligt att man skriver förstahandskontrakt.

Att Bo i Hyresrätt

När det kommer till livet, att leva och bo i en lägenhet som du hyr, är det naturligtvis inga stora skillnader mellan att äga eller hyra. Den stora skillnaden ligger istället i själva underhållet av boendet. Dels slipper du sköta om en trädgård och klippa gräs två gånger i veckan.

Blir det problem inne i lägenheten ringer du till vaktmästaren istället för att göra det själv eller ringa in en hantverkare. Detta är för många den stora fördelen med att hyra, att slippa ta ett alltför stort ansvar och istället ha hantverkaren till hjälp.

Många gånger är det också läget på lägenheten i staden som är till fördel för hyreslägenheterna. Citylivet är för många, inte bara unga, en stor del och fördel för lägenheten.

Rättigheter som Hyresgäst i en Hyresrätt

  • Besittningsskydd är något en hyresgäst har då denne hyr sin bostad från en hyresvärd.

Besittningsskyddet innebär att en hyresgäst normalt har rätt att bo kvar i sin hyrda bostad så länge denne vill, om inte hyresgästen missköter sig eller det finns särskilda skäl för hyresvärden att säga upp hyresavtalet.

Om det uppstår tvister mellan hyresgäst och hyresvärd och fallet tas upp i hyresnämnden så har hyresgästen rätt att bo kvar tills fallet är avgjort. Besittningsskyddet innebär också att en hyresgäst kan få uppskov med avflyttning från den hyrda bostaden. Skyddet kan avtalas bort i hyresavtal under förutsättning att detta har godkänts av hyresnämnden. Vill du läsa mer om besittningsskydd/ besittningsrätt?

Sammanfattning om Hyresrätt och lägenheter

Livet i hyresrätt kan vara behagligt och ett liv utan alltför stora krav och måsten. Lägg därtill att man många gånger kan bo väldigt centralt och dra full nytta av allt som en större stad kan erbjuda.

Många använder dessutom boendet, i förhoppningsvis, billiga lägenheter som en möjlighet att spara ihop ett startkapital. Detta sparkapital kan sedan användas som handpenning vid köpa av hus eller bostadsrätt. Eller till andra ändamål om man så önskar.

Hoppas du som letar lägenhet hittar det du söker. Och du som bor bra, njut av det ”enkla” livet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *