5 fördelar med solceller till din villa

Solceller på villatak

Det är populärt att investera i solceller, men ibland är det svårt att hitta konkreta argument för att skaffa en solcellsanläggning. Av den anledningen berättar vi här om fem fördelar, och i förlängningen anledningar till att skaffa solceller till din villa. 

5 anledningar att skaffa solceller 

  1. Du tjänar pengar på det
  2. Du blir mindre känslig för svängningar i elpriset
  3. Din villa får ett högre värde
  4. Det är bra för miljön
  5. Underhållskravet är minimalt

Nedan berättar vi om alla faktorer vi precis tog upp mer detaljerat. 

Du tjänar pengar på solceller

Priset för solceller är generellt mellan 100 000 och 160 000 kr. Viktiga faktorer som bestämmer priset är vilka solceller du väljer, vilken installatör du väljer och hur stort tak du har. Återbetalningstiden, det vill säga den tid det tar innan solcellsanläggningen är fullt betald i form av besparingar och intäkter, är generellt mellan 10–15 år. 

Den största besparingen gör du när du använder den solel du tillverkar i ditt eget hem, men du kommer också sälja all överbliven solel till ett elnätsbolag, vilket du får pengar för. Du får även ett grönt avdrag på 20 % av totalkostnaden för solcellssystemet förutsatt att du har skatt att räkna av avdraget mot. 

Läs gärna mer om det gröna avdraget hos Skatteverket

Du blir mindre känslig för svängningar i elpriset

Då du producerar egen energi med din solcellsanläggning blir du mindre beroende av ditt elbolag, alltså mindre känslig för eventuella prishöjningar från ditt elbolag. 

Då du även säljer solel till ditt elbolag får du mer betalt ifall elpriset är högre, vilket gör att eventuella prisökningar från elbolaget möts med ett högre försäljningspris för din egen solel, som betyder att ditt elpris förblir relativt lågt.  

Din villa får ett högre värde

Om du väljer att installera solceller på din villa ökar värdet på huset med i genomsnitt 300 000 kr eller 40 000 kr per kWp. Detta enligt en studie från Axel Bolin från 2019. Din solcellsanläggning är också avdragsgill ifall du väljer att sälja ditt hus i framtiden. 

Det är bra för miljön

Om du någon gång gjort en energideklaration på din villa vet du säkert att det finns åtgärder som är bra och dåliga för miljön. Solceller är bra för miljön, och det finns många anledningar till att så är fallet. Några av dem är att solceller: 

  • Är en förnybar energikälla som använder solens strålar för att skapa energi.
  • Inte släpper ut några utsläpp när de är uppe på taket och producerar solel. 
  • I huvudsak tillverkas av kisel som är ett av världens vanligaste grundämnen. 

Underhållskravet är minimalt

Nästan alla andra energislag behöver regelbundet underhåll, men solceller kräver inte det. Främst tack vare att solcellspaneler inte har några rörliga delar förutom växelriktaren som generellt håller ca 15 år. Ett annat plus är att solceller är helt tysta när de väl är uppe på taket och producerar solel.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *