Allt om Bostadsanpassning och Bostadsanpassningsbidrag

Allt om bostadsanpassningsbidrag och bostadsanpassning

Först och främst behöver vi göra klart för oss vad det exakt handlar om:

Vad är Bostadsanpassning?

Det handlar om att anpassa och bygga om en bostad för den som har en funktionsnedsättning. Allt för att personen ska kunna bo kvar och leva ett så självständigt liv som möjligt i sin bostad.

För att kunna ha råd att göra dessa anpassningar finns ett bidrag att söka, ett så kallat bostadsanpassningsbidrag.

Vad är Bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som finns för att personer, eller familjer, ska kunna ha råd att göra anpassningar i hemmet så att personen med funktionsnedsättning ska kunna leva ett funktionellt liv i sitt hem.

Du kan ansöka om att anpassa bostaden för att exempelvis kunna ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inomhus, laga mat eller sköta din hygien.

Man kan säga att det handlar om ett lika värdes- och jämlikhetsbidrag.

Vi kommer att i artikeln ibland använda förkortning BAB. BAB är en förkortning på (det långa) ordet Bostadsanpassningsbidrag.

Vad Du kan få Bidrag för

Det är bara de fasta funktionerna i hemmet som du kan få anpassade. Med fasta funktioner menas sådant som du inte kan eller tar med dig när du flyttar till nytt boende. Bidraget gäller för anpassningar som görs både inne som ute.

Här är några exempel på anpassningar:

Anpassningar i Badrummet

  • Skapa duschplats om du har svårt att ta dig i och ur badkaret.

Anpassningar i Köket

  • Ändra köksinredningen så att den går att använda för sittande arbete.
  • Installera en spisvakt som slår av spisen om du skulle glömma den på.
  • Förstärka belysningen i köket om du har en synnedsättning.

Entré och Dörrar

  • Montera dörröppnare om du har svårt att öppna porten till ditt bostadshus.
  • Montera ledstång, installera en ramp eller hiss om du har svårt att ta dig in i bostaden.
  • Ta bort trösklar och göra dörröppningen bredare om du har svårt att förflytta dig i bostaden.

Det finns inget kostnadstak för vad anpassningar får kosta. De gäller bara att det är en rimlig kostnad för just den anpassningen.

Vem kan Ansöka om Bidrag

Du ska ha en funktionsnedsättning som är bestående. Det kan till röra sig om ett rörelsehinder, en synnedsättning, en kognitiv funktionsnedsättning eller att du har dålig balans.

Det är också du som har funktionsnedsättningen som ansöker om bidraget.

Hur går det till att Söka Bostadsanpassningsbidrag?

Här går vi genom hela processen om hur du går till väga för att söka bidraget. Bidraget söks hos din kommun och de är också de som tar beslutet. Boverket är dock tillsynsmyndighet över verksamheten.

Bidrag söks i första hand innan någon åtgärd är utförd. Men det går också att söka i efterhand men tänk då på att det kan vara svårare att utreda om förutsättningarna för bidraget är uppfyllda.

Bidraget Söks hos Din Kommun

Du ansöker om bostadsanpassningsbidraget hos kommun där din bostad finns. Blanketter hittar du hos din kommun eller på kommunens webbplats. Det kan också finnas på exempelvis vårdcentraler.

Du har även en möjlighet att göra en muntlig ansökan.

Intyg Behövs

Tillsammans med din bidragsansökan skall du skicka med ett intyg som beskriver din funktionsnedsättning och vilka eventuella konsekvenser den har för dig & ditt boende.

Intyget ska vara från en medicinskt sakkunnig, dvs en arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare etc. Vänd dig i första hand till din vårdcentral eller läkare och berätta att du vill ha ett intyg. Vanligtvis gör en arbetsterapeut eller fysioterapeut ett hembesök för att se vilka behov du har och hur du klarar dig idag.

Efter Beslutet

Efter att kommunens handläggare behandlat ärendet får du ett skriftligt beslut. Där i din hand så har du svart på vitt svaret på vilka åtgärder du beviljats bidrag för.

Vid Beviljat bidrag

Du har själv rätt att bestämma vem som ska utföra anpassningen. Du får dock hjälp av kommun med förslag.

Avslag på din Ansökan

Om du inte är nöjd kan du kan överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten.

Villkor för Beviljat BAB

Det finns en rad med villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag.

Först och främst måste det finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som bidrag söks för. Sedan kan det bara lämnas för anpassningar i din permanentbostad. Bidraget lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden.

Det ska inte heller gå att lösa anpassningen på annat sätt, t ex med ett hjälpmedel.

Bor du i hyresbostad ska fastighetsägaren godkänna din anpassning och om du bor i bostadsrätt så är det bostadsrättsföreningen som måste godkänna. Du kan inte få bidrag för att göra anpassningar i ett särskilt boende.

Om du tycker det är svårt att göra din ansökan har du alltid möjlighet att be kommunen om hjälp (kommunen har enligt lag en serviceskyldighet).

Nya lagen om Bostadsanpassning

Den nuvarande lagen om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. Den ersatte då lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag.

För att läsa om vilka nyheter den nya lagen innebär så finns en sammanfattning att läsa här.

Bostadsanpassning med hjälp av en ramp

Återställningsbidrag

Det finns också ett återställningsbidrag att söka för ägare av hyres- och bostadsrättshus (gäller även dig som äger hus med ägarlägenheter).

Bidraget ger dig som ägare ekonomisk hjälp till att återställa anpassningar som skett i fastigheten. T ex efter att en hyresgäst har flyttat. Och bidraget ges för att kunna återställa till ”normalskick”.

Varför finns Återställningsbidrag?

Dess huvudsyfte är att öka en fastighetsägares vilja att gå med på bostadsanpassningar. Det blir i vissa fall ett ingrepp i fastigheten som kan kosta en del pengar att återställa.

Ansök hos Kommunen

För att ansöka om återställningsbidrag så vänder du dig till kommunen där fastigheten ligger.

Reparationsbidrag

Det finns även ett reparationsbidrag att söka. Det är till för att kunna reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med hjälp av bostadsanpassningsbidrag. Du kan även få bidraget vid besiktningar och annat underhåll.

Bidraget täcker inte normala driftskostnader för anordningen eller inredningen.

Ansök hos Din Kommun

Även här är det kommunen du vänder dig till för att söka detta bidrag.

Sveriges Kommuner och BAB

Det är alltså till kommunen du bor du vänder dig för att söka bostadsanpassningsbidrag. Här ger vi dig länkar till information om BAB hos respektive kommun.

Av utrymmesskäl får vi dock inte med alla kommuner. Vi tar bara med några av de största. Här hittar du dock en utmärkt samling med alla länkar direkt till respektive kommuns sida.

Vanliga Frågor om Bostadsanpassning

Hur mycket är bidraget på?

BAB täcker hela kostnaden för de anpassningar du beviljats (gäller dock en skälig kostnad).

Vad göra om jag inte är nöjd med ett beslut?

Beslut om BAB kan överklagas till förvaltningsdomstolarna.

Kan jag snabba på beslutet på något sätt?

Det bästa tipset är att vara noggrann med alla detaljer då du skickar in din ansökan.

Måste jag vara skriven där jag ska söka BAB?

Nej, du behöver inte vara skriven där men det måste vara din permanenta bostad.

Jag ska flytta och vill ha min anpassning borttagen eller återställd?

Fastighetsägaren har i samband med anpassningen godkänt åtgärden utan något återställningskrav gentemot dig. Fastighetsägaren har möjlighet att söka återställningsbidrag för att ta bort anpassningen.

Måste jag ligga ute med pengar för anpassningen innan jag får bidraget?

Nej, bidraget kan om du vill betalas ut av kommunen direkt till den som utfört anpassningen.

Kan jag få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa mitt fritidshus?

Nej det kan du inte. Eftersom det inte är din permanenta bostad får du betala den själv.

Kan jag få bidrag för att installera armstöd vid toaletten?

Nej, här rör det sig om ett hjälpmedel som inte innefattas av bidraget. Kontakta istället din vårdcentral för hjälp med hjälpmedel.

Andra Användbara Resurser

Det finns fler ställen online där du kan söka mer information:

  • Boverket – Som vi skrivit och tipsat om redan
  • Bostadscenter – En sajt & tjänst med masa matnyttigt om bostadsanpassning

Slutord

Hoppas att vi har kunnat ge dig mer information om detta viktiga område. Skulle du ha frågor eller vill bidra med dina egna erfarenheter så lämna gärna en kommentar. Tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *