Vad är Lagfart? – Allt Du behöver Veta

Vad är lagfart

I samband med ett husköp dyker en del främmande begrepp upp. Och Lagfart och är definitivt ett av dessa.

Det finns många olika frågor kring lagfart, t ex vad är lagfartskostnad?

Här ger vi dig svaren på alla dina frågor!

Inför ett fastighetsköp är det också viktigt att jämföra bolån, något du kan göra nedan.

Snabbnavigering


Vad är Lagfart?

Snabbversionen: Lagfart är ett bevis på att det är du som är ägare till ett hus.

När du köper, eller blir ägare genom t ex arv/gåva, till fastigheter måste du enligt lag registrera överlåtelsen genom att ansöka om lagfart. Detta måste ske inom tre månader från köpet ägde rum. Ansökan ska göras till Lantmäteriet och du får i de flesta fall hjälp med detta av mäklaren/banken.

Samma sak gäller vid överlåtelse av tomträtter. Då behöver du göra en ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav.

Lagfartskostnad – Vad kostar en Lagfart?

Vad är Lagfart & Vad kostar det?

Det finns två stycken kostnader kopplade till Lagfarten. De är:

 • Expeditionsavgift: 825 kr
 • Procentsats: 1.5 %

Att ansöka om lagfart kostar 1.5 procent av husets försäljningspris eller taxeringsvärdet från året före du ansöker (om detta är högre än försäljningspriset) plus expeditionsavgiften som tillkommer för att täcka hanteringen av ansökan.

Bolag eller juridiska personer betalar istället 4,25 %.

Exempel

Du köper ett hus för 2 miljoner kronor.

Din lagfartskostnad blir då: 30 825 kr (2000000 x 0,015 + 825)

Exempel med högre taxeringsvärde

Du köper hus för 900000 kr. Dess taxeringsvärde för året innan är dock 1000000.

Din lagfartskostnad blir då: 15 825 kr (1000000 x 0,015 + 825)

Räkna ut Kostnaden för Lagfart

Använd vår enkla kalkylator för att räkna ut hur mycket just din lagfart kommer att kosta.

I summan du får fram ovan så ingår också avgiften på 825 kr.

När ska man ansöka om Lagfart?

Ansökan ska göras senast 3 månader efter det datum då du köpte fastigheten (det är från tillträdesdagen detta gäller). Och det gäller även vid köp av en tomträtt.

Dessa regler regleras i Jordabalken.

Innehåll i ansökan?

Ansökan ska innehålla köpehandlingen i original (eller gåvohandling i original) samt fullständig fastighetsbeteckning med kommun, traktnamn samt nummer.

Vid gåva skall det också finnas med:

 • En fullständig fastighetsbeteckning.
 • Tydlig information om att givaren överlåter fastigheten till mottagaren. Samt hur stor andel av fastigheten gåvan innehåller, t ex hela eller halva fastigheten.
 • Gåvohandlingen skall vara undertecknad av såväl givaren som mottagaren.
 • Och givarens underteckning ska vara vidimerad av minst två personer.

Vem ansöker?

Oftast hjälper banken och mäklaren till med ansökan i samband med köpet.

Annars är det du som köpare som ska skicka in ansökan. Detta görs till Lantmäteriet.

När betalas Lagfarten?

Eftersom den ska sökas inom 3 månader efter avslutad affär så kommer fakturan efter att ansökan hanterats.

Det är dock relativt vanligt att detta hanteras av mäklaren respektive din bank. Du betalar i så fall ingen fysisk faktura utan detta regleras av banken.

Lagfart och Bostadsrätt

Vi köp av bostadsrätt betalas det ingen lagfart.

Detta eftersom det är bostadsrättsföreningen som äger huset och som har ansvar för fastighetens lagfart. Du köper endast rätten att bo där.

Lagfart för Nybygge

Lagfartsavgiften betalas på det värde en fastighet har vid köpet.

Om du köper en tomt och sedan bygger hus på denna så betalas lagfarten vid köpet av tomten. Detta blir såklart billigare än att behöva betala för huset också.

I det fallet ni köper tomt och hus av en entreprenör (byggfirma) så är det oftast två kontrakt ni skriver. Dvs ett för tomten och ett för huset. På så sätt behöver ni bara betala lagfartsavgift för tomten.

Lagfart vid Gåva, Arv, Bodelning och Dödsbo

Skulle du ärva en fastighet måste du också ansöka om lagfart. I ansökan måste du då bifoga dokument som bevisar hur stor del av fastigheten du har ärvt.

Du behöver inte betala någon stämpelskatt (lagfartskostnad) vid arv eller bodelning, endast expeditionsavgiften på 825 kr. Vid gåva så beror det på om du betalat något för denna gåva eller om du övertar några lån på fastigheten. Då kan det i vissa fall utgå även en stämpelskatt.

För dödsbo så behövs dödsboet registreras som ägare till fastigheten, en så kallad dödsbolagfart. När denna lagfart är beviljad kan en köpare eller om någon ska ärva fastigheten sen göra ansökan.

Tillsammans med lagfartsansökan måste en så kallad fångeshandling (t ex testamente, arvskifte eller bodelningsavtal) bifogas.

Om det dock rör sig om en ensam dödsbodelägare så räcker det att skicka en bestyrkt och registrerad kopia av bouppteckningen tillsammans med ansökan.

Beställa en kopia

Vill du beställa kopia på en lagfart vänder du dig till Lantmäteriet. Här hittar du mer information.

Skulle det röra sig om handlingar som inkom före den 1 Juni 2008 så finns dessa istället hos Riksarkivet. Här hittar du mer information om hur du går till väga då.

Kortfakta om Lagfart

 • Bevis på att det är du som är ägare till en fastighet.
 • Kostnaden är 1.5 % på fastighetens köpeskilling.
 • En administrativ avgift om 825 kr tillkommer alltid.
 • Ansökan ska göras inom 3 månader efter köpet.
 • Mäklare eller banken hjälper till med ansökan.
 • Ingen lagfartskostnad tillkommer vi köp av bostadsrätt.
 • Lagfartskostnaden är avdragsgill.

Är Lagfart avdragsgillt?

Ja de är avdragsgillt.

Detta är naturligtvis bra för dig som ska sälja din bostad. Så kom ihåg att dra av dessa i din deklaration. Det minskar den eventuella vinstskatt som du behöver betala.

Lagfart = Stämpelskatt?

Den procentuella avgiften (1.5 % vid lagfart) du får betala är en stämpelskatt.

Lagfart är alltså stämpelskatter. Du kan läsa mer om lagen i ”Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter” (SFS 1984:404).

Staten drar in strax över 12 miljarder årligen på dessa båda stämpelskatter och de kan betraktas som en omsättningsskatt, dvs moms.

Lantmäteriet – Inskrivningsmyndigheten

Det är Lantmäteriet som hanterar Lagfart. Divisionen som hanterar dessa områden hos Lantmäteriet heter Fastighetsinskrivning.

Lagfarter finns i Fastighetsregistret.

Låna till Lagfart

Har du funderingar eller behov av att låna till dessa båda stämpelskatter så kan du läsa mer om det här.

Slutord

Där har vi det. Hoppas du fått reda på den informationen du eftersökte angående pantbrev och lagfart.

Det är ett lite komplext område som du säkert hört talas om flera gånger men inte riktigt vetat exakt vad det rörde sig om.

Skulle du ha fler frågor så kan vi säkert hjälpa dig med svar på dessa. Använd kommentarsfältet här nedanför i så fall.

Tack!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Räkna ut Kostnad för Lagfart

Här kan du med hjälp av vår räknare snabbt räkna ut lagfartskostnad i samband när du ska köpa ett hus eller annat boende

När du köper en fastighet (ex. hus eller villa) måste du ansöka om och betala för lagfart. Lagfarten är ett bevis på att det verkligen är du som äger en fastighet.

Vid köp av bostadsrätt behövs ingen lagfart.Vad är & består en Lagfart av?

Lagfartskostnaden består av en stämpelskatt och en expeditionsavgift. Kostnaden beräknas på köpeskillingen eller taxeringsvärdet, beroende på vilken av dessa som är störst. Och störst är i 99 fall av 100 köpeskillingen.

Det finns angivet i jordabalken att du måste ansöka om lagfart senast tre månader efter att köpebrevet (kontraktet) skrivits under. Numera lagras lagfarterna digitalt och hanteras av Lantmäteriet.


Räkna ut ännu mer kostnader utöver lagfart!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *