Vi hjälper dig att jämföra Elavtal

Hitta det elavtal som passar dig bäst!

 • Hitta det billigaste elpriset
 •  Fast eller rörligt elavtal
 •  Förnyelsebar energi. miljösmart

Jämför bästa elavtalet 2020

4.5/5

Fast eller rörligt?

Göta Energi erbjuder både fast och rörligt.

Öre /kWh under 2020:

Historiskt från 2020 från 16.91 – 26.63 (område 3)

Bindningstid:

Rörligt: 90 dagar
Fast: enl avtal

4.5/5

Fast eller rörligt?

Skellefteå Kraft erbjuder ett förmånligt rörligt pris.

Öre /kWh under 2020:

Historiskt från 2020 från 16.728 – 26.707 (område 3)

Bindningstid:

Rörligt: 30 dagar
Fast: 1 -till 3 år

4.5/5

Fast eller rörligt?

Fixael.nu erbjuder ett rörligt pris, med en fast månadavg.

Öre /kWh under 2020:

Inget påslag, endast 3 paket. 1. 29kr, 2. 39kr 3. 49kr/mån
34,9 – 39,3

Bindningstid:

Ingen bindningstid

4.5/5

Fast eller rörligt?

Vattenfall erbjuder både fast och rörligt pris.

Öre /kWh under 2020:

Historiskt från 2020 från 24.90 – 34.82 (område 3)

Bindningstid:

Rörligt: 30 dagar
Fast: 1 -till 3 år

Vad bör du tänka på när du väljer Elavtal?

Jämför elavtal

Att jämföra elavtal är det första steget mot att hitta det rätta elavtalet för just dig. Det finns idag över hundra olika elleverantörer i Sverige som tillsammans erbjuder omkring 6000 olika elavtal. Det kan dels göra det väldigt svårt att välja elavtal och dels kan det innebära att risken för att man inte har det mest optimala elavtalet för ens behov är rätt stor. Därför är det värt att då och då kolla upp sitt elavtal, undersöka dess kostnader och villkor samt jämföra sitt elavtal mot andra leverantörer och avtal.

Om det är så att man behöver teckna ett helt nytt elavtal på grund av flytt eller liknande så bör man definitivt jämföra olika elavtal innan man skriver under ett nytt avtal. Här går vi igenom allt du behöver veta om elavtal, elförbrukning, priser och hur man antingen tecknar ett nytt avtal eller byter elavtal från sitt nuvarande avtal.

Bästa elavtal

Enligt Svenskt Kvalitetsindex så har elföretaget Skellefteå Kraft energibranschens nöjdaste kunder, både när det gäller elhandel och elnät, samt bland privatkunder såväl som företagskunder. Enligt mätningen som SKI gjorde så tyckte Skellefteå Krafts kunder framför allt om enkelheten kring företagets eltjänster. Att Skellefteå Kraft därtill känns lokalt och prisvärt gör också att dem hamnar högt upp i undersökningen. Skellefteå Kraft producerar 100 % förnybar energi och företagets starka miljöprofil är också populär hos kunderna. Många kunder ansluter sig nämligen till Skellefteå Kraft just därför att de vill vara en del i omställningen till ett förnybart samhälle. Miljö och hållbarhet blir allt viktigare faktorer när kunder väljer sina energiavtal. Slutligen så fick Skellefteå Kraft också ett mycket högt betyg för sin kundkontakt, då de är väldigt måna om att kunderna ska känna sig så trygga som möjligt.

Teckna elavtal

Att teckna ett nytt elavtal behöver inte vara komplicerat. Hur man går tillväga skiljer sig lite beroende på om man behöver teckna ett helt nytt avtal eller om man istället behöver byta elavtal eller leverantör. Vi går igenom hur man går tillväga för att byta sitt elavtal i avsnittet som följer. För att få el i sitt boende eller lokal så behöver man faktiskt ingå två olika avtal, ett för elnätet och ett för elhandeln. Det går inte att välja leverantör för elnätet, utan man måste teckna sitt elnätsavtal med den leverantör som äger elnätet i ens bostad. Om man glömmer att teckna ett sådant avtal så kan elen i värsta fall komma att stängas av.  Elhandelsavtalet gäller helt enkelt för den elen som man använder och behöver betala för. För det avtalet kan man själv välja elleverantör, och här är utbudet som sagt väldigt stort. Om man missar att teckna ett elhandelsavtal så stängs inte elen av, utan istället blir man automatiskt kopplad till en elleverantör. Det kan ofta bli en dyr affär. Lyckligtvis går det alltid att byta elleverantör, dock så kan uppsägnings- och bindningstider variera mellan olika företag. Att ingå ett elavtal med en leverantör kan man göra via telefon, skriftligen eller via internet. Förutom om man själv ringer upp elleverantören för att ingå ett elavtal, så måste kunden alltid skriva under avtalet. Enligt lag har kunden också alltid ångerrätt, då köpen görs på distans.

Byta elavtal

Att byta elavtal eller elleverantör är ofta enkelt och går snabbt. Det finns dock några viktiga saker att komma ihåg att göra under processens gång:

 1. Det första man bör göra när man bestämt sig för att byta elavtal eller elleverantör är att kontrollera sitt nuvarande elavtal. På så sätt undviker man att åka på tråkiga straffavgifter. Här bör man kontrollera både bindningstiden och uppsägningstiden för sitt elavtal, vilka kan skilja mellan olika leverantörer och företag. Kort sagt, så bör man inte byta elleverantör om ens nuvarande elavtal inte har löpt ut. Om man byter elavtal eller leverantör innan bindningstiden har löpt ut så räknas det som att ett avtalsbrott och man kan komma att bli ersättningsskyldig. Det innebär att man blir tvungen att betala en så kallad brytavgift till sin tidigare elleverantör. Det är också bra att ha koll på uppsägningstiden för ens elavtal. I vissa fall behöver man till exempel säga upp sitt avtal flera månader i förväg. 

 2. Innan man tecknar det nya elavtalet är det värt att jämföra elavtalet med andra avtal och leverantörer, men också att kontrollera så att det nya elavtalet stämmer överens med de priser och villkor som man blivit lovad genom exempelvis reklamer och kampanjer. Om man vill vara riktigt säker på att man gör ett bra val så är det säkrast att bäst att också kontrollera företagets omdömen från deras kunder. Hur ett företag hanterar till exempel klagomål och liknande kan vara avgörande för hur nöjd man kommer bli som deras kund. 

 3. Innan man tecknar det nya elavtalet ska man säga upp sitt nuvarande avtal. De flesta elleverantörer behöver minst en månad på sig för att avsluta och genomföra bytet. När man skickar in uppsägning, vilket man bör göra skriftligen för att ha kvar dokumentationen, så meddelar det nya elhandelsföretag elnätsföretaget om bytet. Insamlandet med det så läser elnätsföretaget av din mätare för att kunna meddela både det gamla och det nya elhandelsföretaget resultatet av mätningen.

Olika typer av elavtal

Även här går det inte att påverka sitt val när det kommer till elnätet särskilt mycket. Utan det är när det kommer elhandelsavtalet man kan välja mellan några olika alternativ för vilken typ av avtal man vill teckna. För elhandelsavtalet är följande typer bland de allra vanligaste:

 • Fast elpris: om man tecknar ett elavtal med ett fast elpris så innebär det att man betalar ett fast pris under hela avtalsperioden. I praktiken så betyder det att priset är detsamma för varje kWh som man använder, oavsett yttre faktorer som annars kan påverka elpriset. Med ett fast elprisavtal så har man vanligtvis en bindningstid på antingen ett, två eller tre år. Om man bryter avtalet i förtid så leder det oftast till, att man blir skyldig att betala en brytavgift. De som väljer ett elavtal med fast elpris gör framför allt det för att det känns som ett säkrare alternativ, eftersom att man vet att priset för elen aldrig kommer att stiga under avtalsperioden. Å andra sidan så innebär det också att priset heller inte kan sjunka, och historien har dessutom visat att det brukar bli billigare i det långa loppet att ha ett rörligt pris som tillåter både höjningar och sänkningar av elpriset. 

 • Rörligt elpris: ett elavtal med ett rörligt elpris kan man teckna med eller utan bindningstid. Om elavtalet saknar bindningstid, det vill säga löper på tills vidare, så brukar man ha en månads uppsägningstid. Om avtalet istället har en bindningstid så gäller generellt samma regler som för det fasta elpris avtalet, det vill säga att man är bunden till sitt elavtal under hela avtalsperioden. Ett elavtal med ett rörligt elpris är det vanligaste alternativet bland konsumenter. Med ett rörligt avtal så kan elpriset ha stora variationer under året. Elpriset räknas ut i efterhand och beror på den nordiska elbörsen. 

 • Mixavtal: i ett mixat elavtal består elpriset dels av en rörlig del och dels en fast del. Ett mixavtal är ett bra alternativ för den som vill ha trygghet men också kan tänka sig en del risk när det kommer till elpriset. Den vanligaste uppdelningen mellan den rörliga delen och den fasta delen av elpriset är 50/50, men det kan variera. Många väljer att förlägga den fasta elen över vintermånaderna, när elpriset generellt tenderar att stiga och den rörliga delen av de resterande månaderna under året. Ett mixavtal brukar komma med en bindningstid på antingen ett eller tre år. 

 • Timavtal: ett timavtal är den typen av elavtal där kunden har som störst möjlighet att påverka sitt elpris. Det beror på att elpriset i ett sådant avtal sätts per timme, och eftersom att elpriset beror på tillgång och efterfrågan så kan man därmed välja att förskjuta sin elanvändning till de timmar på dygnet där efterfrågan är lägre. Detta är oftast på kvällar och helger, eftersom att landets olika industrier drar upp efterfrågan och elanvändningen under dagtid i veckorna. 

 • Anvisningsavtal: anvisningsavtalet är nästan alltid det dyraste alternativet. Om man missar att välja ett elhandelsföretag att teckna ett elavtal med så anvisas man till ett elhandelsföretag av sin elnätsleverantör. I ett sådant avtal får man ett så kallt tillsvidarepris. Detta pris är normalt sett alltid högre än de priser man för i ovan nämnda avtal. Därför bör man alltid se till så att man g.r ett aktivt val av elleverantör samt elavtal!

Jämföra elpriser

Att jämföra olika elavtal och elpriser innan man tecknar kan resultera i att man i det långa loppet sparar in en hel del pengar. Ju högre elanvändning man har, desto mer pengar brukar det finnas att spara. Att ha fel typ av elavtal med onödigt höga priser är som att kasta pengar i sjön! Men det kan vara svårt att veta vad man bör titta på för specifika faktorer för att göra en så bra jämförelse som möjligt mellan olika elpriser och avtal. Det finns flera olika internetsidor som jämför elpriser. Här går vi igenom några av de viktigaste faktorerna att ta ställning till innan du jämför elpriser för olika elavtal, för att minska urvalet:

 1. Bestäm dig för om du vill ha ett fast eller rörligt elpris. 
 2. Bestäm vilken bindningstid samt uppsägningstid som du kan tänka dig för ditt avtal. 
 3. Kontrollera villkoren för de avtal som du är intresserad av. Detta förhindrar att du senare blir överraskad av tuffa villkor. Saker som är viktiga att kontrollera är till exempel avgifter vid avtalsbrott, hur företaget hanterar fullmakter och vad som händer om man till exempel behöver flytta en dag. Dessa villkor kan skilja sig åt markant mellan olika elleverantörer. 
 4. När du kommit fram till själva elpriset för varje elavtal så kom ihåg att kontrollera att elpriset som är angivet verkligen är totalpriset. Säkerställ att priset inkluderar olika tilläggstjänster som du vet med dig att du behöver, såsom till exempel försäkringar och trygghetspaket.

Elpriset (länka till elpriset)

Elpriset styrs som sagt av tillgång och efterfrågan, och bestäms timme för timme. Tillgången och efterfrågan kan variera, vilket styrs av en rad olika faktorer. Till exempel så är vattenkraft det billigaste sättet att producera el på, och tillgången av vatten beror på väder så som regnmängd och temperatur. Ju mer vatten det finns, desto lägre blir elpriset. Ju kallare och torrare en vinter är, desto högre blir elpriset under vintermånaderna. Andra faktorer som spelar in är hur stor del av elen som produceras av till exempel kärnkraft. Om en stor del kommer från kärnkraft och produktionen tillfälligt stannar upp så man elpriserna stiga markant. Andelen el i Sverige som kommer från kärnkraft brukar ligga på cirka 50 %, och elproduktionen i Sverige är nästan helt utsläppsfria och kommer från olika förnybara källor. Trots det så har priserna på utsläppsrätter och bränsle i Europa också en inverkan på de svenska elpriserna. 

Det totala elpriset som man betalar består av flera olika delar:

 • Elen: kostnaden för din faktiska elförbrukning. Den här delen kan man påverka dels genom att aktivt sänka sin elförbrukning, och dels genom att välja ett mer förmånligt elavtal med lägre elpriser och bättre villkor. 
 • Elcertifikat: elcertikatet är till för att höja andelen el från förnybara energikällor, och kostnaden för ens elcertifikat beror på ens elförbrukning. 
 • Elnätsavgift: elnätsavgiften består av två olika delar, det vill säga en fast abonnemangsavgift och en överföringsavgift som är rörlig och beror på ens elförbrukning. Abonnemangsavgiften beror istället på hur stor huvudsäkring man har, varför man alltid ska se till så att man inte har en större huvudsäkring än vad ens elförbrukning verkligen behöver.  
 • Påslag: anges i öre kronor per kWh. Elbolaget säljer nämligen elen för lite mer än vad de köper in den för. 
 • Avgifter: avgifterna som tillkommer i ens elräkning kan driva upp totalpriset en hel del, så därför gäller det att ha koll på vilka avgifter som kan tillkomma. Exempel på vanliga avgifter är till exempel uppläggningsavgift och månadsavgift, samt avgifter till Svenska Kraftnät och NordPool. 
 • Eventuell kostnad för Bra Miljöval. 
 • Skatt: man betalar moms motsvarande en fjärdedel på summan av ovanstående kostnader. 

Elförbrukning

Hur mycket el man förbrukar skilja sig åt mellan olika personer och beror på en rad olika faktorer. Den faktor som påverkar också tyr ens elförbrukning allra mest är dock ens boendetyp. Om man bor i ett radhus eller en villa förbrukar man i regel en större mängd el, och för därmed också rejält saftigare elräkningar, jämfört om man bor i en lägenhet. Oavsett boendetyp varierar elförbrukningen kraftigt under året, där man vanligtvis förbrukar minst el under sommarmånaderna juli och augusti och som mest el under vintermånaderna december och januari. 

 • Elförbrukning lägenhet: elförbrukningen i en lägenhet är mindre än den i en villa eller radhus, men förbrukningen kan skilja sig en hel del även mellan en mindre och en större lägenhet. Uppgifter från Konsumentverket visar att en mindre lägenhet i snitt förbrukar omkring 2000 kWh per år, med en genomsnittlig kostnad av 2,3kr per kWh. En större lägenhet förbrukar istället närmare 5000 kWh per år med en genomsnittlig kostnad på 2 kr per kWh. Dessa siffror gäller för bostäder som inte använder el för uppvärmning, till exempel genom el-element eller värmepump. 
 • Elförbrukning villa: En villa har en genomsnittlig, årlig elförbrukning på 20 000 kWh. Om man dock värmer upp sitt hem utan el, genom till exempel fjärrvärme, så ligger förbrukningen istället mycket lägre kring 5000 kWh per år. För en villa med årsförbrukningen på 20 000 kWh kostar varje kWh cirka 1,4kr. 

Om man vill sänka sin elförbrukning och därmed såklart även sina elkostnader så finns det några olika tricks man kan ta till. Att sänka sin elförbrukning är inte bara bra för plånboken, utan också för miljön. I synnerhet om ens el inte kommer från förnybara källor. Här hjälper vi dig med några konkreta energispartips:

 • Dra ner på inomhusvärmen – en grads temperatursänkning motsvarar 5% mindre förbrukning!
 • Byt snarast till lågenergilampor, och glöm inte släcka när du lämnar rummet! 
 • Håll rätt temperatur i kyl (+5) och frys (-18)
 • När det går, tvätta i 40 grader istället för i 60 grader för att nästan halvera energiförbrukningen 
 • Använd diskmaskin. Det är energisnålare, och skönare, än att diska för hand!

Billigast elavtal

Vilket elavtal som är det billigaste och bästa elavtalet på marknaden just nu beror på var man bor och hur stor elförbrukning man har. För att hitta det bästa elavtalet för dig är det enklast att använda sig av en jämförelsesida på internet. Ett exempel är Elpriskollen på https://www.ei.se/elpriskollen/ där man med hjälp av sin senaste elfaktura enkelt tar reda på det bästa elavtalet. Man behöver bara fylla i vilken typ av elavtal men är intresserad av, sin årliga energiförbrukning och postnummer. Andra sidor som erbjuder liknande tjänster är Compricer, Elskling och Zmarta.

FAQ

 • Var hittar man aktuella elpriser?

Elpriser beror som sagt på en rad olika faktorer och framför allt rådande och framtida väderförhållanden. För att ta reda på de aktuella elpriserna just nu kan man gå in på respektive elleverantör hemsida eller besöka Energimarknadsbyråns hemsida. Där kan man hitta dagens elpriser samt prognoser för den närmsta framtiden. 

 • Förbinder man sig till ett elavtal om man använder sig av en jämförelsesida på internet?

När man fyller i sina uppgifter för att hitta det bästa elavtalet så kan man när som helst under processens gång avbryta. Man är alltså inte skyldig att teckna ett avtal. Att jämföra elavtal på internet har således bara fördelar!

 • Varför är det bra att använda förnybar el?

När man använder sig av förnybara energikällor så som sol, vind- och vattenkraft så innebär det att man lämnar fossila bränslen i marken. På så sätt hjälper man till att sänka utsläppen av växthusgaser i atmosfären, vilket i sin tur hjälper till att stoppa den globala uppvärmningen och bromsa klimatförändringarna. 

Exit mobile version