Fastighetsavgift 2020 – Vad det är & Hur mycket Du får Betala

Fastighetsavgift

Vad är fastighetsavgift?

Vad är då en fastighetsavgift? Fastighetsavgiften och fastighetsskatt har ju ständigt varit ett debatterat ämne i poltikens anda. Men varför betalar vi den? Och hur hänger den ihop med taxeringsvärdet på din fastighet? Häng med!

Den statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffades 2008 och ersatts med en kommunal fastighetsavgift istället.

Man har även på senare år valt att stimulera bostadsbyggandet av småhus i Sverige genom att alla bostäder vare sig småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter med värdeår eller senare är helt befriade från avgift i 15 år. Detta såg annorlunda ut tidigare.

Kommunal fastighetsavgift 2020

Den kommunal fastighetsavgift för 2020 är alltså den fastighetsavgift du som fastighetsägare får betala i den kommun du äger fastigheten.

Detta gör du i samband med din inkomstdeklaration varje år. Du behöver dock inte göra någon aktiv inbetalning utan beloppet finns förifyllt i din deklaration för 2020.

Fastighetsavgift eller Fastighetsskatt?

Fastighetsavgift och fastighetsskatt avser alltså samma avgift eftersom man 2008 valde att avskaffa den. Avgiften eller skatten finns förifylld i din inkomstdeklaration.
Du behöver därför inte betala fastighetsavgiften seperat utan den ingår i din slutgiltiga skatteberäkning.

Du som bor i hus/villa betalar numera en kommunal fastighetsavgift.

Dock finns det fortfarande en fastighetsskatt som betalas för fastigheter som inte räknas som bostäder. T ex obebyggd tomtmark eller industrifastigheter.

Fastighetsavgiften för 2020

Fastighetsavgift för 2020 som avser inkomståret 2019 skall betalas vid deklarationen om 0,75 procent av taxeringsvärdet för dig som äger eller har köpt ett småhus. Det som är den stora skillnaden är det takbelopp som gäller för vilken typ av byggnad som din fastighet avser. Det finns alltså en max fastighetsavgift beroende på om det är ett småhus, småhus på ofri grund eller ett hyreshus.

Nedan ser du vilken fastighetsavgift för 2020 som gäller beroende på den den bostad du äger:

Fastighetsavgift 2020 småhus

Ett småhus kan räknas som kan till exempel vara en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Även obebyggda tomter som skall bebyggas med småhus räknas som småhusfastigheter och skall betalas en fastighetsavgift för.

  • 0,75 procent av taxeringsvärdet, men aldrig mer än 8 049 kr

Fastighetsavgift för Småhus på ofri grund

  • 0,75 procent av byggnadens taxeringsvärde, upp till ett halvt takbelopp.

Fastighetsavgift 2020 Hyreshus

  • 0,3 procent av byggnadens taxeringsvärde, eller 1.337 kr per bostadslägenhet.

Detta är alltså siffror och fakta inför deklarationen 2020 ( då deklareras inkomståret 2019).

Du kan läsa mer om Fastighetsavgiften 2020 på Skatteverket hemsida

Fastighetsavgift Bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt betalar ingen fastighetsavgift efter som det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. Bostadsrättsföreningen betalar alltså fastighetsavgiften för dig som äger en bostadsrätt så den syns inte i din privata deklaration för inkomståret 2019 såvida du inte sitter med i styrelsen för din förening och bör hålla koll på det.

Det är då givet att denna avgift som din förening betalar är inbakad i din månadsavgift som du betalar.

Räkna ut Fastighetsavgift

Här är en enkel kalkylator där du kan räkna ut vad du får betala i fastighetsavgift för ditt hus. Du behöver veta ditt taxeringsvärde. Har du inte denna uppgift kan du hitta den genom logga in på ditt konto hos Skatteverket.

Click to expand

Takbelopp Fastighetsavgift 2020

Det finns alltså ett takbelopp vad det gäller den fastighetsavgift 2020 du skall betala vid din deklaration under inkomstsåret. Storleken på den fastighetsavgift du kommer betala beräknas som sagt med hjälp av taxeringsvärdet av din bostad och kan aldrig överstiga 8 049 kronor för inkomståret 2019.

Då avgiften baseras på husets taxeringsvärde så innebär det att om huset har ett högre taxeringsvärde än 1.073.200 kr så kommer takbeloppet att nås.

Takbeloppet är värdebeständigt och följer den årliga förändring som av inkomstbasbeloppet 2020 som regeringen fastställer varje år

Ett exempel på hur man räknar ut din fastighetsavgift (och om man inte hade haft ett takbelopp):

En fastighet har ett taxeringsvärde på 2.250.000 kr.

2250000 x 0,0075 = 16.875 kr

Eftersom 16.875 är mer än takbeloppet på 8049 betalas i detta fall endast 8.049 kr i fastighetsavgift.

Vem betalar Fastighetsavgift?

Du som äger en fastighet skall betala en fastighetsavgift vid deklarationen 2020, dvs 1 Januari under inkomståret som det avser.

Om det är två ägare

Om det t ex är du och din fru/man som tillsammans äger huset, där ni äger 50 % vardera. Då betalar ni också vardera 50 % av fastighetsavgiften.

Ett exempel:

Anna och David äger 50 % vardera av ett hus med ett taxeringsvärde på 900.000 kr. Fastighetsavgiften är då på 6750 kr (900000 x 0,0075 = 6750).

6750 kr delat med 2 = 3.375

Anna och David betalar då 3375 kr vardera i fastighetsavgift.

Underlag för fastighetsavgift 2020

Det går inte att fördela fastighetsavgiften mellan makar i deklarationen. Underlaget är förtryckt och går ej att ändra.

Det ni kan göra är att fördela ränteavdragen mellan er. Detta kan ni välja att göra om det minskar ert totala skattetryck. T ex om den ena personen inte tjänat så mycket pengar under innevarande år.

Vad händer vid Försäljning?

Det är alltså den som äger fastigheten vid årets början som också får betala fastighetsavgiften för hela det året.

Ett exempel:

Du sålde ditt hus i november 2019. Köpet är helt klart och de nya ägarna får tillträde & flyttar in i februari 2020. Då är det du som kommer att betala fastighetsavgiften för året 2020. Och det görs i deklarationen 2021 (eftersom deklarationen 2021 berör inkomståret 2020).

Dock så hjälper i de flesta fall mäklaren till med att reglerar detta i köpekontraktet. Dvs den nya ägaren betalar fastighetsavgiften för februari tom december till dig i samband med köpet.

Den nya ägaren kommer sedan att betala fastighetsavgift först i deklarationen 2022 (då för inkomståret 2021).

För dig som är Pensionär

Du som är pensionär ska inte betala mer än 4 procent av din totala inkomst i fastighetsavgift. Detta gäller då för permanentbostad. Dock finns ett spärrbelopp.

  • Spärrbeloppet är för år 2019: 3175 kr

Spärrbeloppet är det minsta belopp du som pensionär kan få betala i fastighetsavgift.

Undantagsregler

Förutom takbelopp och pensionärsregeln finns också andra undantag eller speciella regler kring vem som behöver betala fastighetsavgiften.

I ett försök att stimulera bostadsbyggande är småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter med värdeår 2012 eller senare helt befriade från fastighetsavgift i 15 år.

  • Värdeår = Året som huset blev färdigbyggt.

Då reglerna tidigare såg lite annorlunda ut får småhus med värdeår 2009-2011 betala halv fastighetsavgift i deklarationen 2020.

Hur Bestäms Fastighetsavgiften

Hur stor den blir baseras i mångt och mycket på husets taxeringsvärde.

När det gäller de olika takbeloppen så är dessa indexbundna och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Slutord

Hoppas du här fått veta allt du behöver om fastighetsavgiften, speciellt för inkomståret 2019.

Fastighetsavgiften och fastighetsskatten är ett ständigt hett debattämne. På ena sidan står de som ser det som ett bra utjämnande skatteuttag och på den andra de som anser att det är ”fel” att beskatta boende.

Här är några olika perspektiv kring dess storlek och varande:

Skulle du ha några frågor eller synpunkter tar vi tacksamt emot dessa i kommentarsfältet nedan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

För närvarande har du JavaScript inaktiverat. För att kunna kommentera, vänligen se till att JavaScript och cookies är aktiverade och ladda sedan om sidan. Klicka här för instruktioner om hur du aktiverar JavaScript i din webbläsare.

Exit mobile version