Energideklaration

Energideklaration - Pris & andra frågor

Vad är en energideklaration? Vilka klasser? Vad säger lagen? Vi har vi samlat ihop det du behöver veta för att underlätta deklarationen av din energi förbrukning i ditt hus!

Vad är en Energideklaration?

Snabbversionen: Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus och åtgärder som kan tas för att minska energiförbrukningen.

Dokumentet, som energideklarationen landar i, ger dig information om husets totala energianvändning i jämförelse med liknande hus. Husets energiprestanda, vilket är ett mått på hur mycket energi som går åt till vardera uppvärmning, varmvatten och hushållsel.

Den innehåller även rekommenderade åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, husets storlek, ventilation och om en radonmätning är utförd eller ej.

Vad kostar en Energideklaration?

En energideklaration kostar mellan 2000 – 6000 kronor. Ett normalt pris kan sägas ligga på ungefär 4500 kr.

Se prisexempel från företag här och här.

Priset varierar beroende på storleken på huset som ska deklareras. Även avstånd från företaget till huset i fråga kan komma att påverka priset.

Som alltid när du ska beställa tjänster, ta in anbud från fler och jämför priserna. Var också noga med att prata med energiexperten du tänkt anlita och höra exakt vad det är han gör samt vad som ingår i priset.

Tänk på att kostnaden är avdragsgill vid en försäljning.

Det är också vanligt att att energibesiktningen sker i samband med att en överlåtelsebesiktning görs. Speciellt då säljare tecknat någon sorts överlåtelseförsäkring. I dessa fall kan priset bli lite lägre då en viss rabatt kan erbjudas.

Energiklasser

Något som gör det lätt att jämföra ett hus gentemot ett annat är användningen av energiklasser i energideklarationen. Dessa energiklasser finns i en skala från A till G. Där A står för den lägsta energianvändning en byggnad kan ha och G för den högsta.

Beroende på vad energibesiktningen av huset visar så placeras huset i en utav dessa klasser beroende på dess energieffektivitet.

När det gäller nybyggnationer ska dessa ligga i klass C eller högre. För att klassas som Lågenergihus ska du ligga i B och Passivhus energiklass A.

Andra Frågor & Svar om Energideklarationen

Varför behövs en Energideklaration göras?

Den är till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Med hjälp av energideklarationen kan köparen jämföra olika hus mot varandra.

Den kan även hjälpa dig som är ägare att energieffektivisera ditt hus. Detta då då får flera rekommenderade åtgärder för att sänka förbrukningen och även då dina kostnader.

Hur länge är Energideklarationen giltig?

Den gäller i 10 år. Så om du ska sälja ditt hus och en deklaration gjorde för 7 år sedan behöver du inte göra någon ny.

Om du dock gjort förbättringar på ditt hus som sänkt energianvändningen så kanske det är smart att utföra en ny.

Måste alla som äger ett hus göra en energideklaration?

Nej. Det är endast när du tänkt sälja eller hyra ut som den måste göras och finnas tillhands.

Kan jag söka efter en fastighets energideklaration?

Ja det kan du. Gå hit och skriv in fastighetens uppgifter. Du får du upp en sammanfattning och kan sedan beställa en komplett deklaration.

Vem är myndigheten som ansvarar för Energideklarationen?

Det är Boverket som har ansvar för byggande och boende. Det är också där du kan hitta alla nödvändig information.

Varför tillkom denna lag om Energideklaration?

Ordagrant så är lagens syfte att: främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Är kostnaden för Energideklarationen avdragsgill?

Ja, kostnaden är avdragsgill likt Pantbrev vid en försäljning.

Finns det undantag för hus och byggnader som inte behöver energideklaration?

Det finns det, här hittar du en sammanställning över alla. Men det rör sig t ex om byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter, industrianläggningar och verkstäder, bostadshus som används mindre än fyra månader per år.

Vem kan utföra en energideklaration?

Deklarationen görs av en certifierad energiexpert. Detta på uppdrag av dig som ägare. Energiexperten kommer ut till huset och går igenom det och lägger sedan in uppgifterna i energideklarationen direkt i Boverkets register för energideklarationer.

Energideklaration för Bostadsrätt?

Det är bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en giltig energideklaration. Den gäller då för hela fastigheten och inte bara din lägenhet. När du ska sälja är det dock du som ska förmedla energideklarationen till en eventuell köpare.

Energideklaration för Nyproduktion?

En energideklaration skall vara utförd inom två år från färdigställandet. Om den ej utförs finns risk för vite.

Om Energideklaration saknas?

Om du tittar på ett objekt men säljaren inte utfört någon deklaration så bör du framför att detta ska göras. Skulle du ändå gå vidare så begär en sänkning av priset motsvarande vad en energideklaration kostar.

Om du upptäcker att det saknas efter att köpet är gjort har du rätt att inom sex månader från tillträdesdagen upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Slutord

Där har vi det. Hoppas du hittat svaret på just din fråga om detta med energideklarationen och allt rörande denna lag.

Om inte så ta kontakt med oss via kommentarsfältet här nedan så hjälper vi dig med din fråga.

Tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

För närvarande har du JavaScript inaktiverat. För att kunna kommentera, vänligen se till att JavaScript och cookies är aktiverade och ladda sedan om sidan. Klicka här för instruktioner om hur du aktiverar JavaScript i din webbläsare.

Exit mobile version