Bolån – Vilka typer finns och vad passar dig bäst?

bolån vilket passar dig bäst

Att ansöka om ett bolån vid köp av bostad finns i olika former och det är flera olika steg man behöver tänka över. Ett bolån kan bestå av flera olika lån till olika räntor och kan även återbetalas på flera olika sätt. Vi förklarar även flera olika begrepp och grundläggande punkter som behövs för att kunna få ta ett lån hos banken.

Hos de flesta banker kan man idag endast ta ett bolån upp till 85% av fastighetens värde. Resten får man finansiera på annat sätt, antingen via kontantinsats eller dyrare kontanta lån.

Här ger vi dig svar på de frågor du kan tänkas ha och fundera på gällande olika bolån

Bottenlån – vad är det?

  • Bottenlån är den del av ett bostadslån som motsvaras av värdet på pantbrev i en fastighet.

Bottenlån tas till en lägre ränta än topplån i och med att det finns säkerhet i fastigheten eller bostaden. De flesta bankerna erbjuder bottenlån till 70 – 85% av värdet på den tänkta köpobjektet. Resten finansieras med hjälp av Topplån och Kontantinsats eller dyrare lån utan säkerhet.

Numera får bolånets storlek inte överstiga 85% (Bolånetaket) av bostadens värde, tidigare var detta högre och uppgick ofta till 90% och ibland 100% av bostadens värde.

Det här eftersom långivaren, vanligtvis banken, behöver en säkerhetsmarginal ifall att värdet på fastigheten skulle sjunka. När fastigheten stiger i värde kan man göra inteckningar och få fler pantbrev, med dessa pantbrev som säkerhet kan man ta mer bottenlån för bostaden.

Topplån – förklaring och beskrivning

  • Topplån är den del av ett bostadslån som inte motsvaras av samma säkerhet i fastigheten som bottenlånet.

Olika banker har olika krav men rent generellt kan ett Topplån handla om delen mellan 75% upptill 85% av pantbrevens värde. Denna del av bostadslånet tas till en högre ränta än bottenlån i och med att det inte finns samma säkerhet i fastigheten eller bostaden.

För att undvika topplån kan man gå in med en egen kontantinsats vid köp av bostad. Även om det är relativt vanligt att man även använder sig av ett topplån.

Om fastigheten stiger i värde kan man lägga om lånen så att man gör om sitt topplån till bottenlån. För att göra det här krävs ytterligare inteckning i bostaden (pantbrev) som säkerhet för det högre bottenlånet.

Hur Finansiera resten av Bostadsköpet – utöver lånen?

Eftersom man numera inte kan ta lån för att finansiera hela bostadsköpet så gäller det att antingen ha en egen kontantinsats som man kan gå in med eller ta ett dyrare lån, utan säkerhet, hos banken (ofta kallat Blancolån).

Att spara till en kontantinsats kan vara bra att starta med tidigt. Troligen kommer det framöver att behövas större kontanta medel för att kunna köpa hus eller bostadsrätt. Har du barn kanske det kan vara en ide att redan nu börja med ett bosparande.

Bankerna erbjuder även dyrare lån utan säkerhet som du kan använda för att kunna betala den del av köpet du inte kan lösa med bolånet och din kontantinsats. Dessa lån, som av många kallas blancolån, erbjuds till en högre ränta och med en kortare återbetalningstid.

Betala Tillbaka Lånet och Betala Ränta

Det ligger i ordets betydelse att ett lån ska betalas tillbaka. Dvs du lånar något som sedan ska tillbaka till utlånaren. Under tiden som du innehar lånet får du även betala ränta till långivaren, det är helt enkelt priset för varan du lånar.

Amortering – återbetala Lånet

  • En amortering är en avbetalning av lån, man gör oftast periodvisa återbetalningar till den man lånar från.

Amortering är ingen kostnad men det påverkar likviditeten och man måste ha lite pengar över av månadslönen så att man klarar av att göra sin amortering, avbetalning av lån, vid förutbestämda intervall.

När tagit ett bolån till din bostad, var noga med att du vet vilken typ av lån som du tar. Det påverkar hur du skall betala tillbaka ditt lån. Du kan välja mellan ett annuitetslån eller ett rakt lån. Tänk på att du måste ha pengar över till amortering så att du kan göra avbetalning för ditt bolån.

Skärpt amorteringskrav som beslutades innebär att för dig som tog ett bostadslån innan den 1 mars 2018 och tillsammans med tilläggslånet överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska du amortera enligt de skärpta amorteringskravet. Du skall då amortera 1 procent av hela bolånet, dvs. det ursprungliga bostadslånet tillsammans med tilläggslånet. Det ger även dig en möjlighet att enbart amortera tilläggslånet om 10 procent per år

Annuitetslån – vad betyder det?

  • Ett annuitetslån är ett lån där man betalar ett lika stort belopp till den man lånar från vid varje betalningstillfälle.

Det här beloppet består av både ränta och amortering. I början av ett annuitetslåns löptid så betalar man mer ränta och amorterar mindre för att mot slutet av ett lånets löptid betala mer amortering och mindre del ränta.

Rakt lån – vad är det?

  • Ett rakt lån är ett lån där man betalar lika mycket i amortering vid varje tillfälle och ränta på kvarvarande skuld.

I början av ett rakt låns löptid betalar man mycket ränta och vid slutet av löptiden betalar man mindre i ränta. För denna typ av lån betalar du mycket i början i både amortering och ränta för att i slutet av löptiden betala mindre totalt, då skulden blir lägre – vilket ger en lägre räntekostnad.

Hoppas att vi kunnat förklara lite mer ingående på hur lånen till bostäder går till och ser ut. Var restriktiv med hur mycket ni lånar och ta god marginal för sämre tider.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *