Skuldebrev – Vad skall skuldebrevet innehålla?

Har du koll på vad ett skuldebrev är eller vad det skall innehålla? Oavsett vad svaret på den frågan är så kan den här artikeln ge dig användbar och rent ut sagt nödvändig information om just detta dokument. Kort sagt så är ett skuldebrev eller som man också kan säga skuldsedel ett avtal som ska tecknas då du ska låna pengar av någon. Det vill säga en bank eller när det gäller större summor från en privatperson. Utöver det så finns det annan bra information att veta om ämnet – allt du behöver veta kan du läsa nedan.

Vad är ett skuldebrev?

Precis som nämnt i inledningen så är ett skuldebrev en form av avtal. Man skriver och då undertecknar du eller någon annan ska låna en större summa pengar. En skuldsedel kan även kallas för låneavtal, kreditavtal eller lånehandling, och även det lite äldre begreppet revers. 

Lånet av pengar kan vara av en bank, ett företag eller en privatperson, och beroende på summan så kan denna skuldsedel komma att bli mer eller mindre avgörande för bådas trygghet. Faktum är att du med ett skuldsedel fungerar likt ett bevis eller kvitto på att lånet (skulden) existerar. 

Med detta bevis nedskrivet och undertecknat kan du alltså alltid känna dig säker på att pengarna kommer att betala tillbaks om du skulle ha lånat ut till någon. Det samma gäller också om du själv har lånat, alltså att de alltid måste betalas tillbaka. 

Vad ska skuldebrevet innehålla?

När du skriver ett skuldebrev tillsammans med den du ska låna pengar till eller låna pengar från. Så är det viktigt att ni inkluderar alla nödvändiga detaljer om lånet. Ska du bevisa något är det nämligen det som står på skuldsedeln som gäller. 

Det finns även en skuldebrevslag som relegerar hur ett skuldebrev ska skrivas. Det vill säga vad som krävs för att det ska vara giltigt och anses godkänt som bevis. Ni kan även ha överenskommits via ett muntligt avtal. Men då kan det vara svårare att bevisa vad som faktiskt bestämdes.

Vid upprättning av skuldebrevet ska åtminstone denna information stå med:

 • Lånebelopp
 • När lånet gjordes
 • Vilka det gäller mellan (vem som lånat och av vem)
 • När beloppet ska betalas tillbaka (möjlig uppdelning)
 • Ränta och avgifter 
 • Villkor för sen betalning
 • Övriga villkor

Hur skriver man ett skuldebrev?

Utöver att ett skuldebrev ska innehålla de punkterna som vi nämnde ovan så kan en skuldsedel även innehålla andra punkter. De punkter vi nämnde ovan är sådant som alltid ska stå med oavsett vilka och vad skuldsedeln gäller. Men ibland kan det även finnas annan information som enligt lag ska vara nedskriven. 

Gäller det exempelvis ett skuldsedel som avser lån till privatperson. Så är det enligt skuldebrevslagen ett krav på att information om den effektiva räntan ska stå med. Har långivaren och låntagaren dessutom kommit överens om andra villkor ska dessa stå med för att vara giltiga. 

Skuldebrev mall 

Om du tycker att det verkar komplicerat att skriva ett skuldebrev. Eller om du känner dig osäker på vilka punkter och vilken information som ska stå med så finns det gott om mallar för skuldsedel att hitta på nätet. Dessa är oftast bra och enkla att följa. Tänk bara på att ett skuldebrev kan se olika ut beroende på vilka parterna är, så följ rätt mall.

Vad är ett enkelt skuldebrev?

En specifik typ av skuldebrev är det som kallas för enkelt skuldebrev. Ett enkelt sådant innebär ett brev som upprättats mellan två privatpersoner. Det vill säga där både låntagare och långivare är privatpersoner. Här är det extra viktigt att man benämner de både parterna i skuldsedeln, samt att skuldsedeln inte överlåtes utan tillstånd. 

För en sådan typ av skuldsedel är det lite extra viktigt att korrekt information finns med i avtalet. Eftersom det är mellan två privatpersoner är det inte självklart att en juridiskt kunnig person är ansvarig för att skriva brevet, och då är brevets mall lite mer avgörande. Även här finns det en mall som du kan ta hjälp av vid behov om du skall göra ditt eget!

Löpande skuldebrev – vad är skillanden mot ett enkelt?

Ett löpande skuldebrev skiljer sig från ett enkelt sådant då det är innehavaren av skuldebrevet som kan få rätten av att få penningsumman. Det är därför enklare att med ett löpande skuldebrev sälja det vidare. Detta beror främst på att ett enkelt skuldebrev har ställts till en viss person och att det inte finns någon möjligheten för långivaren att ge bort eller sälja denna rätt som innehavaren har – och kan därför då inte kräva ut pengar från personen som i detta fall har lånat. Det går att sälja eller ge bort ett enkelt skuldebrev men då ska isåfall den som lånat pengar underrättats om detta innan det sker

Det finns olika typer av skuldsedel!

Utöver det så kallade enkla skuldebrevet så finns det ett antal andra varianter av skuldsedel. De vanligaste kategorierna, och även de man brukar kalla för huvudkategorierna är just enkla skuldebrev och löpande skuldsedel. Sen finns det även innehavarskuldebrev vilket är en form av löpande skuldsedel, samt orderskuldebrev. 

 • Enkla Skuldebrev
 • Löpande Skuldebrev
 • Innehavarskuldebrev 
 • Orderskuldebrev 

Avsluta ett skuldebrev – hur gör jag?

Skulle det visa sig att du lånat pengar av någon, eller att någon annan lånat pengar av dig så är det nödvändigt att man går vidare med ärendet om och när skulden är betald. Detta gäller även om en viss del av skulden betalats. 

För att bevisa att skulden är betald krävs det att dokumentet uppdateras med den nya informationen, och att den exakta återbetalningen då anges. En risk som kan uppstå om skuldsedeln inte uppdateras då en viss del av eller hela summa betalats tillbaka är att det kan behöva betalas igen – utan skriftlig uppdatering finns inga bevis. 

Vad är ett skuldebrev?

Det är en typ av avtal som man skriver i samband med ett större lån. Ett annat ord kan vara Skuldsedel, låneavtal, kreditavtal eller lånehandling.

Hur skriver man ett skuldebrev?

Ett skuldebrev skall innehålla följande info: LånebeloppNär lånet togs, Vem som lånat, När det skall betalas tillbaka, Ränta samt avgifter, Villkor för sen betalning samt övriga villkor

Vilka typer av skuldebrev finns?

Det finns olika typer så som Enkla, Löpande, Innehavar- och Orderskuldebrev. Alla fyller olika syften.

Vad är ett enkelt skuldebrev?

Ett enkelt skuldebrev är ett skuldebrev som upprättats mellan två privatpersoner. Här är det viktigt att man benämner de båda parterna i skuldsedeln

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *