Så investerar du på börsen för mer pengar till boendet i framtiden

Börsen

Att investera på börsen är en vanlig och ofta effektiv metod för att spara pengar till framtiden. Inte sällan till ett bostadsköp eller för att få mer pengar att leva på under pensionen. Men det kan vara svårt att veta hur man bäst placerar sina tillgångar för att maximera avkastningen och minimera riskerna.

I den här artikeln kommer vi att titta på några grundläggande principer för att investera på börsen, förklara vanliga termer och ge tips på hur du kan skapa en balanserad portfölj.

Köpa aktier i börsnoterade bolag

Att investera i börsnoterade bolag är en vanlig framtidsinvestering. Det innebär att du köper aktier i bolaget på en börs, ofta genom en plattform på nätet. När du köper aktier blir du delägare i bolaget och har rätt till en andel av bolagets vinster och tillgångar. Priset på aktierna påverkas av efterfrågan och utbudet på marknaden, och kan öka eller minska beroende på hur väl bolaget presterar och hur investerare bedömer dess framtidsutsikter.

Företrädesemission gynnar aktieägare

Bolag kan välja att släppa fler aktier genom en så kallad nyemission. Syftet är oftast att skaffa mer kapital för att till exempel expandera eller betala av skulder. Vid en företrädesemission får befintliga aktieägare företräde till de nya aktierna, via så kallade teckningsrätter. Fördelen är att du, ifall du redan är aktieägare i bolaget, ofta får köpa aktierna till ett billigare pris än allmänheten.

Genom att investera i börsnoterade bolag har du möjlighet att dra nytta av potentiellt högre avkastning på dina pengar jämfört med andra sparformer, men det finns också en risk för att du kan förlora pengar om bolaget presterar dåligt eller om marknaden generellt sett går ner. Det är därför viktigt att göra en grundlig analys av bolaget och dess marknad innan du investerar! Köp aktier i flera olika bolag, som är verksamma inom olika branscher, för att skapa bra balans i din aktieportfölj.

Lönar det sig med fonder?

Utöver aktier så är fonder ett annat vanligt sätt att spara till framtiden. Du kanske inte får potential till lika hög avkastning som med aktier, men å andra sidan är risken lägre. För att få det bästa av två världar – aktier och fonder – kan du investera i aktiefonder. Det är fonder som investerar i en mängd olika aktiebolag, så att du automatiskt får exponering mot många bolag. Nackdelen är att du själv inte kan vara med och bestämma när och hur värdepapper ska köpas och säljas i olika bolag.

För att bäst spara på börsen inför att till exempel köpa hus kan du blanda aktier och fonder. Precis som med aktier är det bra att ha mer än en fond, men du behöver generellt sett inte ha lika många olika fonder som aktier. Ofta räcker det med till exempel en globalfond, en Sverigefond och kanske en fond som inriktar sig på teknikbolag eller annat område som intresserar dig och som du tror på.

Tänk på att:

  • Välja en fond med låg avgift.
  • Jämföra fonder och läsa på om vad fonden investerar i.
  • Investera pengarna långsiktigt, gärna fem år eller mer om det är en aktiefond.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *