Jämkning

skatt

Jämkning eller skattejämkning innebär kortfattat att utjämna skattesatsen. Det vill säga att man som skattebetalare hamnar så nära sin slutliga skatt som möjligt. Detta kan innebära att huvudbetalaren av din lön (den som betalar största delen av din inkomst) drar av mer eller mindre skatt än vad skattetabellen säger. Något som kan göra att du undviker eventuella större summor kvarskatt eller återbäring.

Varför göra en skattejämkning?

Det primära syftet med att skattejämka är att anpassa din preliminära skatt så att den stämmer bättre överens med den slutliga skatten som syns på deklarationen. Skattetabellen som används som grund för beräkning av skatten stämmer ofta bra, men det kan finnas situationer där det är fördelaktigt att jämka skatten för att undvika en stor skatteåterbäring eller kvarskatt (även kallat restskatt).

Skatteåterbäring

Många ser säkert fram emot sin skatteåterbäring då den kan verka som en trevlig bonus. Dock har du egentligen redan ägt pengarna men inte haft tillgång till dem. Genom att i stället jämka skatten går det att undvika att pengarna blir låsta, och du får i stället tillgång till dem tidigare. Något som kan bidra till att du får mer pengar vid din löneutbetalning då jämkningen innebär en lägre skattesats.

Kvarskatt eller restskatt

Men att förutom att få tillgång till dina pengar tidigare, går det även att jämka om man i stället brukar få en stor kvarskatt varje år. Något som kan vara en tråkig utgift, speciellt de gånger man inte förväntat sig det. Väljer man att jämka skatten kan man alltså undvika en restskatt och större kontroll över sin ekonomi. Kortfattat betalar man i detta läge mer skatt än vanligt, jämfört om man jämkar för att sänka sin skatteåterbäring.

Vem kan dra nytta av jämkning?

Om du upplever att det alltid blir en stor skillnad mellan din preliminära och slutliga skatt, där du antingen får en stor summa i skatteåterbäring eller behöver betala kvarskatt, kan jämkning vara en lösning. Det finns även en del personer som kan dra mer nytta av att jämka, som:

  • Personer med fler än en arbetsgivare
  • Personer som har avdragsgilla utgifter (räntor eller premier)
  • Personer med kapitalvinster
  • Personer med höga kostnader för resor mellan hem och arbete
  • Personer som enbart har inkomst under en del av året

Jämkning för skolungdom

Det är även möjligt att jämka om du är student, jobbar extra eller under sommaren. Då du enligt lag måste betala skatt, kan skattebeloppet bli för högt om du enbart arbetar några månader under sommaren. Den kan även bli för låg om du exempelvis har fler än en arbetsgivare. Ansökan om jämkning skickas in till Skatteverket via deras e-tjänst för jämkning för skolungdomar.

För att bli beviljad jämkning när man studerar, är det viktigt att man uppfyller de krav som ställs av Skatteverket. Dessa innefattar:

  • Du får inte äga en eller flera fastigheter
  • Du måste vara bosatt i Sverige hela året
  • Du får inte ha annan inkomst än just lön eller eventuell barnpension
  • Du får inte ha fler än 3 arbetsgivare
  • Du får inte ha kapitalinkomster

Det kan även vara värt att notera att du som student inte behöver betala skatt om du tjänar under ett visst belopp. Se dock till att lämna in ett intyg om detta till din arbetsgivare. Intyget går att hitta på Skatteverkets hemsida tillsammans med vilket belopp som gäller för året.

Skattejämkning pensionär

Även pensionärer kan välja att skattejämka för att undvika restskatt, samt att kontrollera att den som betalar din pension inte drar ett för högt skattebelopp. Detta kan bli aktuellt om du exempelvis har fler utbetalare eller om du arbetar under din pension då skatten riskerar att bli för låg. Att jämka om du har en låg inkomst kan göra att du får din skatteåterbäring under inkomståret, i stället för året därpå.

Så genomför du en skattejämkning

En skattejämkning genomförs direkt hos Skatteverket via deras e-tjänster där du loggar in med din e-legitimation. Din ansökan kan göras när som helst, men vill du att den ska börja gälla från och med januari nästkommande år, måste ansökan skickas in senast den 14 november. Därefter gäller jämkningen till årets slut.

Tänk på att fylla i samtliga uppgifter korrekt, eftersom dessa ligger till grund för att beräkningen ska bli så pass korrekt som möjligt. I de fall din inkomst ändras under jämkningsperioden, måste du skicka en ny ansökan. När din ansökan blivit godkänd, är viktigt att du lämnar in beslutet till din arbetsgivare eller den som utbetalar din inkomst, och helst att detta görs 2 veckor innan före din utbetalning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *