Fastighetsskatt – Förklaringar och Fakta

Fastighetsskatt - vi förklarar vad det är

Fastighetsskatt är en skatt du får betala när du äger en fastighet i någon form. Den avskaffades dock 1 januari 2008, för småhus, av den då borgerliga regeringen för att istället ersättas av en kommunal fastighetsavgift 2020 .

Fastighetsskatten baseras på fastighetens taxeringsvärde och tillhör därmed gruppen av objektskatter (objektskatt är en skatt som utgår på viss egendom och endast betalas av ägaren).

Fastighetsskatt betalas dock fortfarande för fastigheter som ej räknas som bostadsfastigheter.

Fastighetsskatt – Vad är dess syfte?

Fastighetsskatt kan man säga att finns till för att dra in pengar till den offentliga sektorn. För att staten, landsting och kommuner skall kunna bedriva allmänna tjänster såsom t ex skola & barnomsorg, äldreomsorg & sjukvård osv.

I dagens globala ekonomi behövs skatter på saker och ting som inte går att flytta över landgränserna. En fastighet är jämfört med t ex pengar klart svårare att flytta :) .

Tanken är också att kunna jämställa investeringar i fastigheter med investeringar i annat kapital.

Det finns fortfarande fastighetsskatter eller liknande i många andra länder runt om i världen. Bland annat Finland, Danmark och USA.

Fastighetsskatt

Innan skatten avskaffades var den för ett småhus 1% av dess taxeringsvärde (taxeringsvärdet skall motsvara 75% av marknadsvärdet).

Det fanns dock begränsningar så att vissa hushåll inte skulle behöva betala allt för mycket. Bland annat kunde den maximalt utgöra högst 4 % av hushållsinkomsten med gällande extravillkor.

Med de kraftigt stigande fastighetspriserna under 90 och 2000-tal så kunde hushåll i storstadsområden betala ganska mycket varje månad.

Borttagandet av Fastighetsskatten

Motståndet mot skatten kom främst från Villaägarnas Riksförbund och Skattebetalarnas förening. De menade helt enkelt att den var orättvis och drabbade låginkomsttagare och pensionärer boende i storstadsområden.

Den borgerliga alliansen gick till val (2006) på att den skulle avskaffas. Och när de sedan vann valet så lades det i 2008-års budgetproposition förslaget att den skulle ersättas med en kommunal fastighetsavgift.

I och med detta minskade statens intäkter men det kompenserades via en höjning av kapitalvinstskatten (tidigare kallad reavinstskatt) från 20 till 22 %.

Är Fastighetsskatt på väg tillbaka?

I dagsläget, nej!

Men antalet ekonomer och röster som lobbar för det ökar. Många anser att det är en bra skatt som bidrar till ett mer jämställt samhälle. Plus att det naturligtvis ökar statens intäkter.

Exempel:

Det kommer dock att vara svårt för något parti eller en regering att åter införa den då motståndet bland medborgarna troligen kommer att vara stort. Speciellt hos de som kommer att få betala en större avgift än idag.

Endast en väldigt bred uppgörelse skulle kunna genomdriva något sådant. Och det är i dagsläget ej speciellt troligt.

Läs mer om Fastighetsskatt och Fastighetsavgiften hos Skatteverket.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

För närvarande har du JavaScript inaktiverat. För att kunna kommentera, vänligen se till att JavaScript och cookies är aktiverade och ladda sedan om sidan. Klicka här för instruktioner om hur du aktiverar JavaScript i din webbläsare.

Exit mobile version