Bruttolön – Vad innebär ”brutto” och vilka avgifter dras

Bruttolönen är vad din lön kallas innan det har dragits några avgifter eller skatter. Nettolön är vad du får ut efter skatt. Termerna bruttolön och nettolön är med andra ord en beskrivning på vad du tjänar före och efter skatt. Netto är motsatsen till Brutto och innebär vad din lön hamnar på efter att skatter eller andra avdrag gjorts på summan.

Ordet brutto härstammar från ordet brutus från det latinska språket och är en definiering av ordet rå som kan associeras med en oraffinerad produkt, det vill säga innan avdrag gjorts. I en bruttolön så ingår alla former av avtal där du får antingen månads-, vecko-, sjuk-, semesterlön eller när du vårdar sjukt barn eller är tjänstledig. 

Vad ingår i en bruttolön?

Bruttolönen består av ett flertal parametrar som vi bryter ned i punkt form nedan så du enkelt kan förstå och sedan beräkna din bruttolön:

  • Bruttolön är din ersättning för ditt arbete du gjort före skatt dras. 
  • I bruttolönen ingår alla typer av löneersättningar (allt från fast anställning, timanställd och sjukpensionär).
  • I bruttolönen ingår även övertidsersättning, semesterlön, transportersättning och traktamenten som överstiger schablonbeloppet.

Hur gör jag för att beräkna bruttolön?

Om du önskar beräkna din bruttolön så är det inte särskilt svårt. Vad du får i bruttolön per månad är alltså din månadslön eller annan form av anställning innan någon skatt blivit dragen. Om du vill räkna ut vad din bruttoinkomst är per år så gör du på följande sätt:

  • Din totala lön per månad + tillägg x 12 = bruttoinkomst

Då det enda du behöver göra är att räkna på din totala inkomst före skatt per månad, så kan du enkelt få fram vad du har i lön. Att räkna ut vad du kommer att ha ut i fickan efter avdrag är däremot en annan sak och om du vill lära dig mer om netto, kan du klicka här!

Om du är osäker på vad exakt du har i bruttolön för att du exempelvis har en timanställning så är det en god idé att titta på din senaste lönespec alternativt en av de lönespecar som stämmer mest överens med det antal timmar du i snitt arbetar per månad. 


Arbetsgivaravgifter beräknas på anställdas bruttolön

En gång i månaden så måste arbetsgivare deklarera och redovisa inkomstskatt för alla anställda inom företaget. Arbetsgivaravgifter beräknas på de anställdas bruttolön inklusive andra förmåner via yrket som är skattepliktiga. Det är med andra ord mer viktigt för en arbetsgivare då det blir den totala kostnaden för den anställde per månad.

För dig som anställd så är det såklart intressant att veta vad du har i bruttolön, men det är vad du har ut efter avdrag och får i fickan som är mest intressant. Med hjälp av att veta detta så kan du mycket enklare göra upp en klar månadsbudget som fungerar för dig och din ekonomi.

Inkomstskatt och avdrag som dras från din bruttolön

Företag och organisationer behöver räkna ut de anställdas bruttolöner och andra skattepliktiga förmåners värde för att få fram en god kalkyl. När din lön sedan ska göras avdrag på, så är det dessa avdrag som görs:

  • Skatt – skatten på din inkomst (kan variera lite beroende på kommun).
  • Sociala avgifter – Här räknas alla avgifter som du får för att du arbetar som försäkringspremier, tjänstepension etc. 
  • Arbetsgivaravgifter – har en procentsats på 31,42 % av löner och ersättningar som är skattepliktiga inom yrket.

Preliminärskatt är den skatt som en arbetsgivare behöver betala in för dig och denna skatt är baserad på vad du som anställd förväntas tjäna in under ett arbetsår. Din arbetsgivare behöver meddela skatteverket denna summa som i sin tur beräknar en preliminärskatt som kommer att dras från din lön. 

Vad är Bruttolön?

Bruttolön är samlingsordet för vad din lön kallas innan alla skatter och avgifter är bortdragna. Alltså din lön innan skatt.

Hur räknar man ut bruttolön?

Att räkna ut sin bruttolön är inte alls svårt. Om du ska räkna in årliga bruttolön tar du bara: Din totala lön + tillägg gånger 12.

Vad ingår i bruttolön?

SkattSociala avgifter och Arbetsgivaravgifter

Vad är nettolön?

Nettolön är din lön efter man har dragit SkattSociala Avgifter och Arbetsgivaravgifter

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *