Bodelning – allt du bör veta!

Bodelning

Bodelning är att dela upp egendom mellan makar eller sambos efter en separation eller ett dödsfall. Bodelning är något som många tycker är jobbigt eller krångligt men nuförtiden finns det smarta sajter på nätet som kan hjälpa er med de juridiska dokument som behövs för en bodelning. Det är viktigt att pappersarbetet blir gjort annars kan en skilsmässa bli onödigt krånglig och innebära att ni i framtiden får problem att till exempel ta nya lån.

Bodelning innebär att ett boende delas när partners går skilda vägar. Det kan både vara makar som fördelar det som kallas giftorättsgods mellan sig, bodelning mellan sambos eller när en person i paret avlider. Bodelning kan även genomföras om ett registrerat partnerskap tar slut och bodelning kan faktiskt även genomföras när två makar fortfarande är gifta. Reglerna för vad som gäller vi en bodelning ser lite olika ut beroende på vilken typ av relation det handlar om. Reglerna är också olika beroende på vilka anledningar det finns till upplösning. En bodelning behöver alltså inte alltid ske utan det beror på vad det är för typ av situation. Det går att göra bodelning själv men det är en bra idé att ta juridisk hjälp med avtal om du känner dig osäker eller om du tycker att det är jobbigt att genomföra en bodelning själv. 

Avtal24 kan hjälpa dig med bodelningsavtal på nätet

Avtal24 kan hjälpa dig att skriva ett bodelningsavtal online. Då får du ett juridiskt korrekt bodelningsavtal och en trygg hantering. Bodelning är ett viktigt avtal som krävs för att en bodelning efter en skilsmässa ska vara giltigt. Det är bra att göra en bodelning i nära anslutning till en skilsmässa. Fördelarna med att använda en tjänst som finns online är det blir enklare för dig som kund.
Du kan enkelt upprätta ett bodelningsavtal på nätet via deras sajt.
Eftersom Avtal24 finns på nätet så är de tillgängliga när du behöver dem. Du behöver inte kunna något om avtal eller juridik utan de kommer att hjälpa dig med ditt bodelningsavtal och använder enkla verktyg som alla kan använda. Vi en bodelning med Avtal24 får du svara på några frågor och sedan skapar de ett juridiskt dokument som är skräddarsytt efter just dina behov. Avtal24 har fasta priser på alla avtal så att du alltid vet kostanden i förväg. Efter att du fått ditt skräddarsydda avtal så betalar du via kort, swish eller faktura och sedan får du ditt avtal skickat till dig via e-post. 

Artikeln innehåller reklam genom annonslänkar.

Olika typer av bodelning

Bodelning sker mellan gifta makar vid en skilsmässa eller ett dödsfall. Det är viss skillnad på vad som räknas som gemensam egendom vid ett äktenskap och ett samboförhållande. Om man är sambos så kanske man till exempel har skrivit ett samboavtal som reglerar detta. Bodelningen sker endast om det finns gemensam egendom som behöver delas upp, om det handlar om enskild egendom så behöver inte den inte fördelas. Inom ett äktenskap så kallas den gemensamma egendomen giftorättsgods. När ett par ingår äktenskap så äger man tillsammans all egendom som inte klassas som enskild egendom. OM ena parten äger mer än den andra så har den andra parten automatiskt rätt till mellanskillnaden för den egendomen om ni inte avtalat om annat. Om man vill reglera detta så kan detta till exempel göras med hjälp av ett äktenskapsförord eller ett gåvobrev. Detta kan också framgå i ett testamente om det är så att en av makarna avlidit. Det går också att göra en bodelning även fast två makar inte ska skiljas. Detta kan till exempel göras när man vill äga bostäder tillsammans 50/50. En annan orsak att bodela inom äktenskapet är om den ena maken ska starta ett företag som eventuellt kan innebära risker i form av skulder. Om en bodelning görs medan två makar fortfarande är gifta så ska detta anmälas till Skatteverket och sedan registreras. Denna typ av bodelning kallas bodelning under bestående äktenskap. Det finns ingen motsvarighet för samboboende. 

Tips att tänka på vid bodelning

För det första så är det alltid enklast om ni kan komma överens själva. Det betyder att ett första steg när du och din partner ska gå skilda vägar är att ni börjar med att prata med varandra om hur ni ska dela upp er egendom. Om ni kan komma överens själva så kan ni undvika att anlita juridisk hjälp och göra bodelningen själva. Om ni har svårt att komma överens eller om ni önskar att någon annan gör bodelningen åt er så kan ni med fördel anlita en bodelningsförättare som ibland även kallas bodelningsman. Ni söker en bodelningsförättare via Tingsrätten och kostnaden för detta fördelas lika mellan parterna. Om ni inte är överens om att anlita en förrättare så kan den som önskar anlita en bodelningsförättare ansöka om det på egen hand. Detta kan även ske om det finns efterlevande som inte är överens om hur egendom ska fördelas efter ett dödsfall. En bodelningsförrättare ska framförallt jobba för att hitta en lösning och få parterna att komma överens. Denna person är alltså i första hand en medlare men om det inte är möjligt att medla mellan parterna så kommer bodelningsförättaren att genomföra en tvångsdelning. Då fördelas egendomen efter uppskattade värden och tecknas ner på en bodelningshandling som båda parter ska skriva under. Om någon av parterna har en invändning så måste denna part väcka en talan i tingsrätten inom fyra veckor efter att de delgivits bodelningshandlingen. 

En bodelning måste göras skriftligt och ska dessutom undertecknas av bägge parter. Ni som vill göra er bodelning själva kan ladda ner en mall på nätet och själva fylla i den. 

1. Gör bouppteckning

Samtliga tillgångar och skulder skrivs ner. Detta rör tillgångar och skulder från och med den dag då skilsmässan eller dödsfallet skedde. Det betyder – om det rör sig om en skilsmässa – att ni ska nedteckna de egendomar och skulder ni hade den dag tingsrätten mottog er ansökan om äktenskapsskillnad. Om det handlar om en samborelation som tagit slut så ska ni skriva ner alla tillgångar och skulder ni hade den dag som samboförhållandet tog slut. Om det rör sig om ett dödsfall så måste en bouppteckning göras inom 3 månader efter dödsfallet och ska skickas in till Skatteverket. En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket är ett sätt att reglera vem som har rätt att representera dödsboet. En godkänd bouppteckning fungerar som en legitimation. Om det även ska göras en bodelning för att den som gått bort levde med en partner så måste man gå vidare till steg två. 

2. Beräkna andelar

Sedan görs en andelsberäkning. Ofta handlar det om 50 % var men till exempel om ett äktenskap har varit kort så kan andra andelar vara aktuellt. Om makarna önskar fördela tillgångarna och skulderna på ett annat sätt så går det att göra. 

3. Lottläggning

Eller så kallad fördelning. Det betyder att egendomen fördelas efter de andelar som angivits. Ibland så vill en av parterna betala mellanskillnaden för att till exempel ta över en fastighet. 

4. Skriv bodelningsavtal

Det sista steget är att skriva ett avtal. Här ska det framgå hur fördelning har gjorts samt båda partner ska underteckna avtalet. 
Sammanfattningsvis – i en bouppteckning ska alltså tillgångarnas värde finnas och vilka tillgångar som respektive make äger. Det ska även framgå om några tillgångar är enskild egendom. Det ska framgå vad respektive make äger samt skulder fördelade på respektive make och skuldsättningens koppling till makens egendom. 

Ta tag i bodelningen så snart som möjligt efter en separation

Det är bra att göra en bodelning trots att ni kanske känner att ni inte behöver det. Rent lagligt så har parterna flera år på sig att begära en bodelning men om detta görs efter många år så kan det bli en mycket komplicerad process som är onödigt jobbig. Om ni inte får bodelningen gjord så har ni inte avslutat era ekonomiska mellanhavanden och det kan få konsekvenser. Dessutom så kan banken kräva ett bodelningsavtal när någon av er vill ta nya lån i samband med att ni till exempel ska köpa en ny bostad. Även fast det känns lite jobbigt så är det bra att avsluta allt pappersjobb som en separation alltid innebär så att ni båda kan gå vidare. Och en bodelning behöver alltså inte vara så krångligt som många tror. Om ni tar juridisk hjälp så kan det till och med vara riktigt smidigt. På nätet finns tjänster som hjälper er att fixa avtalen ni behöver snabbt och enkelt. Fördelarna med detta är att ni får hjälp att anpassa avtal efter er unika situation och kan vara säkra på att avtalen är säkra och korrekta.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

För närvarande har du JavaScript inaktiverat. För att kunna kommentera, vänligen se till att JavaScript och cookies är aktiverade och ladda sedan om sidan. Klicka här för instruktioner om hur du aktiverar JavaScript i din webbläsare.

Exit mobile version