Vad är Fastighetsbeteckning & Hur Hittar Jag Min?

Vad är Fastighetsbeteckning?

En fastighetsbeteckning är den beteckning en juridisk fastighet har fått av Lantmäteriet.

Beteckningen är unik för varje fastighet och består av namnet på det registerområde (i det här fallet en kommun) där fastigheten är belägen, därefter följer traktens namn ( i städer dock ett valt namn), sedan ett blocknummer, kolon och ett enhetsnummer.

Här är ett fiktivt exempel; Skalvik 1:13

Skalvik är då traktens namn. 1 är blocknumret och 13 är enhetsnumret.

Om fastigheten delas så får den nybildade fastigheten första lediga enhetsnummer. I vårt fall skulle det då bli, Skalvik 1:14. Siffran före kolon ändras inte. Så de fastigheter med högre enhetsnummer är som regel avstyckningar från den ursprungliga fastigheten.

Vad ordet Fastighet betyder i Fastighetsbeteckning

Ordet fastighet är här lika med en tomt. Helt enkelt ett avgränsat markområde.

Det kan alltså vara en byggd eller obyggd bit tomt, skog, åker, mark, sjö, berg. Till fastigheten hör de fasta byggnader som finns där men också träd och växter.

Så här hittar du en Fastighetsbeteckning

Om du idag bor i hus så står huset på en tomt. Den tomten har en fastighetsbeteckning.

Du hittar beteckningen i dina huspapper och/eller i lånehandlingar. Hittar du den inte där så kan du vända dig till din kommuns byggnadsnämnd. De kan upplysa dig om vilken fastighetsbeteckning som din tomt har.

Hitta den Online

Vill du veta en fastighets beteckning kan du här på nätet använda dig av några olika tjänster.

  • Metria Fastighetssök – Ange bara adressen så får du beteckningen. Du kan här också köpa extra tjänster för mer information.
  • Lantmäteriet – Hos Lantmäteriet hittar du Sveriges officiella fastighetsregister.

Hitta den för Bostadsrätt

Fastighetsbeteckningen för en Bostadsrätt hittar du i dina köpehandlingar, i föreningens årsredovisning eller så kan du kontakta styrelsen.

Hitta den för en Hyresrätt

Sedan maj 2009 räknas även enskilda lägenheter i bostadsbyggnader som fastigheter. Dessa lägenheter kallas för ägarlägenheter, till skillnad från de vanliga bostadsrätterna. De har samma typ av fastighetsbeteckning som fastigheter med mark.

I de flesta fall hittar du din lägenhets fastighetsbeteckning i ditt hyreskontrakt.

Ta Reda på Vem som Äger en Fastighet

Om du har en fastighetsbeteckning och vill ta reda på som äger den, oavsett om det handlar om tomt eller skog & mark, så kan du göra detta. Det finns några olika sätt.

  • Ring eller Mejla till Lantmäteriet och fråga, se mer här.
  • Testa att höra av dig till kommunen. Ibland har man tur..

Fastighetsbeteckning Karta

Du kan också använda dig av kartor för att hitta fastighetsbeteckningar. Det är dock inte alla olika karttjänster som anger beteckningarna.

Här är några kartor där du kan se fastighetsbeteckningar (oftast får du zooma för att få fram dessa uppgifter):

Fastighetsbeteckning & Skatteverket

Även om skatteverket inte direkt har något ansvar för just fastighetsbeteckningar så har de självklart massa med bra information angående allt som rör fastigheter.

Här hittar du alla deras info.

Varför vi har Fastighetsbeteckningar

Anledningen till varför vi använder oss av fastighetsbeteckning är för att hålla ordning och reda på de olika fastigheterna.

Vi kan på så sätt enkelt gå in i fastighetsregistret och få reda på vart en fastighet ligger, vem som äger den, dess storlek, vilka rättigheter som finns kopplade och vilken typ av kategori den tillhör.

Olika Kategorier av Fastigheter

Fastigheter indelas i kategorier efter deras användningsområde. Kategoriseringen avgör vad som som får göras med fastigheten och vad som får byggas på den.

Det finns många olika fastighetstyper och för att hålla reda på dessa används en tresiffrig typkod.

Här är några vanliga typkoder:

  • Bebyggd Lantbruksenhet: 120
  • Permanentbostad: 220
  • Fritidshus: 221

Bygglov & Fastighetsbeteckning

Byggnation på en fastighet kräver i de flesta fall ett bygglov. Så om du ska ansöka om bygglov hos din kommun så måste du i så fall ange fastighetsbeteckning. Detta eftersom ett bygglov ges till en åtgärd på en viss fastighet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

För närvarande har du JavaScript inaktiverat. För att kunna kommentera, vänligen se till att JavaScript och cookies är aktiverade och ladda sedan om sidan. Klicka här för instruktioner om hur du aktiverar JavaScript i din webbläsare.

Exit mobile version