Anskaffningsvärde – Vad är det egentligen?

anskaffningsvärde boekonomi

Anskaffningsvärde är det belopp som du betalar när du köper något. Det kan handla om allt från hemelektronik till husköp, aktier och mycket mer.
Anskaffningsvärdet täcker även runtomkringkostnader som exempelvis mäklararvode, courtage och frakt, för att nämna några delar. Vad som ska ingå i anskaffningsvärdet är bland annat inköpssumman samt tillhörande kostnader som tillkommit när du väl köpt produkten eller huset eller vad det nu är du köpt.
Vid bostadsförsäljning är det till största del säljaren som står för kostnader som marknadsföring, mäklaren och liknande. Men för den som köper en bostad ingår även saker som lagfart och inteckningskostnader i anskaffningsvärdet.

Varför ska jag ha koll på ditt anskaffningsvärde?

En av de viktigaste anledningarna till varför man ska veta sitt anskaffningsvärde är för att ha underlag till deklarationen.

Om du exempelvis köper en bostad för en miljon kronor och efter ett par år sålde bostaden för 1,3 miljoner kronor har du gjort en vinst på 300 000 kronor. Det är på den här vinsten som du ska skatta, den så kallade reavinstskatten. I deklarationen ska du då fylla i anskaffningsvärdet, det är själva grunden för att man sedan ska kunna se hur mycket du gått i vinst och vad du ska skatta på. För du vill ju inte skatta på den miljonen du köpte huset för utan endast för det du vunnit.

Ibland kan det vara svårt att veta vad anskaffningsvärdet är, särskilt om du exempelvis fått aktier som en gåva eller kanske övertagit ett hus från dina föräldrar som inte längre har kvar sitt anskaffningsvärde.  Ett sätt att ta reda på anskaffningsvärdet, exempelvis för aktier, är genom att gå bakåt i tiden för att se vad aktien kostade under den tidpunkten. Man kan inte få fram det exakta anskaffningsvärdet, men man får en schablon som går att räkna på.

Reavinstskatt – (Kapitalvinstskatt)

Vi går tillbaka lite och pratar mer om bostadsförsäljningar och reavinstskatt. Om du säljer din bostad för ett högre pris än vad ditt anskaffningsvärde var måste du betala skatt för vinsten. Detta kallas för reavinstskatt och är en procentsats på 22 % av vinsten. Det finns dock möjlighet att få uppskov på betalningen, alltså senarelägga den om du uppfyller vissa krav. Varför skulle du vilja ha uppskov på vinstskatten då? Många som säljer hus köper ju nytt hus efteråt och behöver då vinstpengarna för att finansiera köpet eller för att betala för renoveringar. Då kan du ansöka om uppskov hos Skatteverket. Blir du godkänd uppskov betalar du istället en årlig skatt som ligger på 0,5 %. Kom ihåg att du ansöker om uppskov i samband med den årliga deklarationen, så glöm inte det om du är intresserad.

Villkor att uppfylla för att få uppskov

Det nya förslaget som regeringen beslutat om att ta bort skatten på bostadsuppskov (uppskovsränta) föreslås träda i kraft den 1 Januari 2021 – om det nya förslaget går igenom kommer de nya reglerna gälla i deklarationen som skall lämnas in 2022.

Alla kan inte få uppskov, men uppfyller du vissa krav och villkor kan du bli godkänd. Dessa villkor är:

  • Uppskovet ges endast till den som säljer en privat bostad i Sverige eller i EES-området.
  • Du och din familj måste ha utnyttjat och använt minst 50 % av bostaden ni sålt.
  • Du ska köpa en ny bostad inom en avsatt period. Det kan handla om både före eller efter bostadsförsäljningen.
  • Du ska ha flyttat in i din nya bostad som senast den andra maj följande år efter att du sålt den gamla bostaden.
  • Bostaden som du sålt ska ha varit din permanenta bostad. Du ska ha varit folkbokförd där.

En privatbostad är permanentbostad om något av följande stämmer in:

  • Du har bott i bostaden minst ett år innan du signerar köpekontraktet.
  • Du ska ha bott i bostaden i minst tre år under de senaste fem åren innan köpekontraktet signeras.
  • Om du bott i bostadsrätt som tidigare var en hyresrätt som du hyrde kan du även räkna med perioden som du bodde i hyresrätten som boendeperiod.

Kom ihåg att det oftast är bäst att betala vinstskatten direkt istället för att ansöka om uppskov, särskilt om den nya bostaden är billigare än den du sålde. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *