Förbättra din betalningsförmåga!

Betalningsförmåga

Ett begrepp man ofta stöter på när man ska ta ett lån hos banken är ordet betalningsförmåga. Det känns redan när man läser det att det att betalningsförmågan måste vara god för att få lånet beviljat, men vad är egentligen betalningsförmåga, hur skiljer den sig från din kreditvärdighet och hur kan du agera för att förbättra dina förutsättningar när du ska ansöka om ett lånelöfte?

Vad är betalningsförmåga?

En persons betalningsförmåga är som ordet tydligt antyder en persons förmåga att betala tillbaka ett lån. För att få ett lån beviljat behöver bankerna veta att du är en säker investering och att du även i framtiden kommer att ha dem tillgångar som krävs för att du ska kunna betala tillbaka ditt lån. För att fastställa en kunds betalningsförmåga tittar banken på den situation personen ifråga för tillfället befinner sig i samt blickar framåt i tiden för att försäkra sig om att kunden är kapabel att betala sin skuld idag men också under de kommande månaderna och åren.

Bankerna kollar hur kundernas anställning ser ut. Har kunden ett fast jobb finns det alltid en lön som kommer vara tillgänglig under alla årets månader, oavsett vad hushållet har för utgifter så kommer det i vilket fall alltid komma in nya pengar. Inte bara faktumet att personen har ett jobb spelar in här, utan även antalet kronor som sätts in på kontot varje månad. Ju högre inkomst desto bättre eftersom det är då är mer sannolikt att kunden fortsättningsvis kommer ha tillgång till ekonomiska resurser.

Hur skiljer sig det mot kreditvärdighet?

Betalningsförmåga och kreditvärdighet är två begrepp som lätt kan blandas ihop vid första anblick men faktum är att dem skiljer sig en del.
När man ska beräkna en persons betalningsförmåga utgår bankerna helt utifrån hur dennes ekonomiska situation ser ut idag och hur det kommer påverka framtiden. Det viktigaste i det här läget för bankerna är personens nuvarande anställning och den inkomst som genereras varje månad. Har låntagaren allt på det torra idag, en stabil inkomst att utnyttja samt inga rådande betalningsanmärkningar eller dylikt, så bedöms betalningsförmågan vara god. 

Här skiljer sig kreditvärdigheten. När långivarna gör kreditanalysen hämtar bankerna information i historiken. Hur såg ekonomin ut för kunden för ett sex månader sedan? Fanns det då tidigare lån och krediter och hur såg i så fall återbetalningen av dessa ut? Har personen tidigare betalningsanmärkningar och har denne historiskt sett varit sen med att betala sina räkningar och utgifter? Kreditvärdigheten utgår till skillnad från betalningsförmågan ifrån hur pass väl en person har skött sin ekonomi tidigare.

För att förstå skillnaden kan man enkelt säga att kreditvärdigheten tar med tidigare erfarenheter i beräkningarna för att fastställa ett värde medan betalningsförmågan bara ser hur det ligger till i dagsläget. Har en kund alltså haft krediter och lån förut samt betalningsanmärkningar på dessa men är skuldfri idag så kan kreditvärdigheten vara låg samtidigt som betalningsförmågan anses vara hög.

Hur kan jag förbättra min betalningsförmåga?

Trots att betalningsförmåga och kreditvärdighet skiljer sig åt så är dem ändå sammanflätade. När betalningsförmågan bedöms utgår bankerna delvis från din nuvarande kreditvärdighet. Bankerna kollar vid undersökningen av din betalningsförmåga inte hur du har skött din ekonomi tidigare, men dem tittar på hur din kreditvärdighet ser ut just nu. Genom att förbättra din kreditvärdighet förbättrar du alltså även din betalningsförmåga.

Förutom att kunna visa på en stadig inkomstkälla krävs det att du inte har några betalningsanmärkningar eller skulder. Nyckeln är att i grunden ha en välskött ekonomi. Se alltid till att betala dina räkningar i tid och dra inte ut på betalningen. Det är bättre att ha allt som har köpts på kredit betalt så fort som lönen har kommit in så att du inte behöver oroa dig för att pengarna inte ska räcka i slutet av månaden. Du kan också se till att samla dina lån och krediter och betala av en enhet istället för flera. Detta gör det betydligt enklare för dig att hålla koll på allt som du månadsvis måste betala tillbaka. Det är lättare att se alla krediter som en klumpsumma istället för flera små summor och du kan dessutom förhandla dig till en lägre räntesats på det samlade lånet än den sammanlagda utgiften för räntorna för flera olika. Undvik onödiga krediter som lätt kan bli en vana och leda till att du gör av med mer pengar än du faktiskt har råd med. Köp helt enkelt saker du inte har råd med. Varje kredit du tar kommer att beräknas i din kreditvärdighet och slutligen avgöra din betalningsförmåga.

Vad är betalningsförmåga?

Betalningsförmågan är det som avgör en persons förmåga att betala tillbaka ett lån.

Vad är skillnaden mellan betalningsförmåga och kreditvärdighet?

Kreditvärdighet baseras på historik av inkomst medans betalningsförmåga gör banken en bedömning vilka tillgångar och eventuella skulder som finns.

Hur förbättrar jag min betalningsförmåga?

Något som är viktigt är att ha en stadig inkomstkälla genom att ha en städad ekonomi. Använd inte kreditkort!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *