Guiden för dig som vill häva ditt husköp

hava-huskop

Har du nyligen köpt ett hus eller en bostadsrätt och inser att du inte längre vill eller kan genomföra köpet? Då kan det faktiskt vara möjligt för dig att ångra detta köp, det vill säga om processen ännu inte gått allt för långt. Om du har köpt en bostad är det dock inte helt lätt att bara ångra köpet på studs. Utan här finns det både regler och villkor för vad som gäller, vem som har rätt till vad, och hur man går tillväga om situationen skulle uppstå. Nedan går vi igenom allt du bör veta om du har ångrat ditt husköp! 

Kan jag häva mitt husköp?

Svar ja, du som köpt ett hus kan faktiskt häva ditt köp. Det dock på ett villkor, och det är att du ångrar dig innan det att själva avtalet för köpet är skrivet och signerat. 

Har ni inte signerat något kontrakt utan bara kommit överens om affären via ett muntligt sådant är det faktiskt inget som är juridiskt bindande för vare sig säljare eller köpare att slutföra. Utan då har båda parter rätt att ångra sig, det vill säga att ni båda har full ångerrätt. 

Det är först när ett kontrakt är signerat av båda parter som affären är juridiskt bindande och som det kan uppstå jobbiga konsekvenser av om en av parterna vill dra sig ur. Det går att häva köpet eller stoppa affären ändå, men det görs vare sig enkelt eller gratis. 

Att häva ditt husköp trots kontrakt 

Om du ångrar dig efter det att ett avtal är upprättat kan vare sig köpare eller säljare ångra affären. Det såvida det inte i avtalet finns några klausuler eller villkor i kontraktet som säger annat. Skulle någon av parterna ändå ångra sig, det vill säga trots kontrakt, begås ett så kallat kontraktsbrott. Att häva husköpet kommer alltså i detta läge med rätt stora följder.

Ett villkor som dock kan ge dig som köpare (och i vissa fall även säljare) att häva husköpet och att därmed dra sig ur affären är om det finns ett villkor om besiktning. Står detta skrivet i kontraktet har du som köpare en viss tidsram på dig om du vill dra dig ur., 

När begår jag ett kontraktsbrott?

Som vi tidigare var inne på så kommer hävandet av ett husköp eller en husaffär att räknas som ett kontraktsbrott om det görs efter att ett kontrakt skrivits på och det i kontraktet inte finns några specifika klausuler eller villkor som hävdar annat. Du kan såklart häva köpet ändå, men då ska du också vara medveten om att du kommer bli ersättningsskyldig. 

Begår du ett kontraktsbrott och blir ersättningsskyldig innebär det alltså att du som köpare måste ersätta säljaren för den totala förlust hen gör på grund av dig och ditt agerande. Det oavsett om husköpet hävdas på grund av att du som köpare inte kan betala huset, eller på grund av att du av andra skäl ångrat dig och inte vill gå vidare i processen.  

Du kan bland annat bli ersättningsskyldig för alla de kostnader som uppstår i samband med att säljaren måste genomföra en ny försäljning, så som mäklare, styling, städning, osv. Men du kan även bli skyldig för andra kostnader som uppstår i samband med att du drar dig ur. 

Du kan behöva betala mellanskillnaden vid förlustaffär 

Det som framförallt kan bli riktigt dyrt är om säljaren av bostaden i den nya bostadsaffären gör en sämre affär, det vill säga om bostaden säljs till ett lägre pris än vad du skulle köpt den för. Då kommer du nämligen att behöva betala mellanskillnaden. Blev affären dålig kan denna summa bli rätt stor. 

Har säljaren samma ångerrätt?

Som vi tidigare nämnt har vare sig köpare eller säljare rätt att ångra sig och häva en bostadsaffär om ett kontrakt är signerat av båda parterna. Det åtminstone inte utan att det uppstår jobbiga konsekvenser. För det är nämligen så att köparen kan häva husköpet trots att ett kontrakt skrivits på, så länge hen är medveten om ersättningsskyldigheten. 

Det som skiljer en säljare och köpare åt i detta fall är att säljaren inte har samma möjlighet att häva ett köp när ett kontrakt skrivits. Utan har båda parter skrivit på kontraktet och köparen då begärt fullgörelse kan du som säljare inte göra annat än att genomföra affären. 

Vad händer med handpenningen? 

I samband med att man ska göra ett husköp uppstår ofta väldigt många fler kostnader än vad man kanske hade beräknat eller trott. Vanliga kostnader vid husköp är pantbrev, lagfart, besiktning, fastighetsavgift, försäkringar, och så vidare. Dessa kan du betala kontant eller genom att ta ett lån. 

Vad man däremot inte får missa är att man som husköpare – oavsett hur man ska finansiera dessa kostnader – kommer behöva betala en viss handpenning innan det att den stora betalningen ska genomföras, och även innan det att du får tillgång till boendet i fråga. Denna går då direkt till säljaren från köparen som en säkerhet. 

Om köparen då i samband med affären bestämmer sig för att häva köpet kommer denna händelse såklart att påverka handpenningen. Men vad händer då med den? Jo, denna kommer användas som en del av betalningen för det som köparen blir ersättningsskyldig för. 

I vissa fall räcker handpenningen som ersättning, i vissa fall är handpenningen större än den totala ersättningssumman, och andra gånger måste man addera ytterligare betalning för att täcka beloppet. Dessa regler gäller oavsett hur, var och när säljaren har fått handpenningen betald till sitt konto. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *