Vad innebär en trygghetsförsäkring?

Trygghetsförsäkring Boekonomi

Många oroar sig för att blir arbetslösa eller sjukskrivna och därmed förlora sin inkomst. En trygghetsförsäkring är en försäkring som ska minska den oron. Genom att försäkra din privatekonomi så minskar du att bli drabbad hårt av oförutsedda händelser. 

En trygghetsförsäkring är precis som namnet, en försäkring som ska erbjuda trygghet om du blir arbetslös eller sjukskriven en längre period. Om dina arbetsgivare meddelar varsel eller om din läkare ger en besked där din arbetsförmåga förväntas bli nedsatt så kan en trygghetsförsäkring lindra något. En annan anledning som kan påverka din förmåga att arbeta är vård av nära anhörig. För trots att du drabbas av en sjukdom eller blir uppsagd så kommer ju livet att fortsätta pågå och utgifterna tickar på. Det är relativt lätt att hamna i stora ekonomiska svårigheter som ger långtgående konsekvenser och det går fort. 

Jämför trygghetsförsäkringar

Flera försäkringsbolag erbjuder trygghetsförsäkring för privatpersoner. Skillnaderna mellan de olika trygghetsförsäkringarna handlar ofta om ersättningsnivå, premie eller vilka krav bolagen har för när försäkringen kan börja betalas ut. Hur stor din ersättning blir beror på hur stor ersättning du valt när du tecknade försäkringen. Vanliga ersättningsnivåer ligger på mellan 2000 och 10 000 svenska kronor. Ersättningen är skattefri och betalas under en viss period, till exempel upp till 12 månader. 

Genom att jämföra olika typer av hemförsäkringar får du bättre koll på villkor och kan därför hitta den försäkring som passar dig bäst.

Vem får teckna trygghetsförsäkring?

Vanliga krav när du tecknar en trygghetsförsäkring är att du måste vara ovetande om en kommande uppsägning, vara så pass frisk att du inte har en sjukdom som kan leda till sjukskrivning samt vara mellan 18 och 60 år gammal (vissa tecknar upp till 64 år). Du måste ofta även ha en anställning på visst antal timmar (till exempel minst halvtid) och du får inte vara berättigad till ersättning för nedsatt arbetsförmåga till exempel genom sjukbidrag eller förtidspension. Det kan även finnas krav om att du måste varit anställd hos samma arbetsgivare under en viss period. Det är ofta ett krav att du ska vara folkbokförd i Sverige. Du som är egenföretagare kan ofta inte teckna denna typ av trygghetsförsäkring men för dig finns andra typer av försäkringar. 

När ges ersättning vid trygghetsförsäkring?

Du måste kontrollera vilka villkor som gäller för den trygghetsförsäkring du tecknar men generellt så gäller denna typ av försäkring vid arbetslöshet på 100 procent eller om du måste sjukskrivas på grund av skada eller olycksfall eller för att du drabbats av en sjukdom enligt försäkringsavtalslagen. Ersättningen ges generellt efter att en karenstid passerat. Om du nyligen tecknade försäkringen kan du även behöva genomgå en så kallad kvalificeringstid innan du kan få ersättning. 

Fackförbunden?

Vissa fackförbund har tecknat trygghetsförsäkringar för de som är medlemmar. Men dessa försäkringar gäller vanligtvis enbart om den anställda blir skadad och sjukskriven i samband med arbetet och inte vid arbetslöshet. 

Bankerna och kreditkortet?

Du har säkert sett att du kan teckna en liknande typ av försäkring i samband med att du tecknar ett bolån eller via din försäkring som kommer med ett kreditkort. Skillnaden mellan dessa typer av försäkringar och en trygghetsförsäkring är att en trygghetsförsäkring ger ersättning utifrån ett fast belopp istället för den enskilda krediten. 

En trygghetsförsäkring är en bra säkerhet för dig som oroar dig mycket över framtiden. Ofta kan man inte själv påverka de händelser som får livet att ta en negativ vändning och det är just då som en försäkring är bra. Innan du tecknar en trygghetsförsäkring bör du göra noggrann research och jämför de olika försäkringarna noggrant. Kolla särskilt noga på villkoren och försök att hitta en försäkring som passar dig och din situation bäst.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *