Hur driver man en bostadsrättsförening (BRF) ?

BRF
BRF

Visste du att du har möjligheten att starta en egen bostadsrättsförening en så kallad BRF? Det vill säga, om du har egna bostäder, eller tillgång till bostäder som någon annan äger, att hyra ut. Du som är med och startar upp en bostadsrättsförening – och därmed blir medlem i den – måste dock själv vara bosatt i en bostadsrätt som tillhör denna. Då kallas du för bostadsrättshavare och är ansvarig för diverse saker som rör föreningen i fråga. 

Det är ditt medlemskap och ditt ägande av bostaden som gör att du kan vara en ”delägare”. Att driva en bostadsrättsförening är dock inte helt enkelt. Utan det finns flertalet saker man måste ha koll på. Nedan går vi igenom allt du bör veta när det kommer till att driva en bostadsrättsförening, eller ekonomisk förening som det också kallas!

Vad är en bostadsrättsförening (BRF)?

En bostadsrättsförening är som sagt en ekonomisk förening, något man även kan kalla för en juridisk person. Denna förening ska bestå av minst tre medlemmar som då själva är bosatta i någon av bostäderna som tillhör föreningen i fråga. Det kan då vara dessa som är ansvariga för att ansöka om bildandet hos bolagsverket, att anordna en revisor, och så vidare. 

Om det däremot är fler än tre personer som bor i föreningens bostäder kommer de såklart också att bli medlemmar i föreningen. Däremot kommer inte alla bostadsrättshavare vara med i styrelsen, vilken är den som tar allt ansvar och alla beslut. Tanken är att de medlemmar som ingår i föreningen ska se till att det hela sköts och underhålls på ett bra sätt.

Varför har man en bostadsrättsförening?

Närmare bestämt är tanken med en bostadsrättsförening, det vill säga denna juridiska person, att den ska se till att intresset för respektive medlems bostad ska öka genom att föreningen främjar det. Detta genom att samtliga medlemmar underhåller, sköter om och förvaltar bostäderna för att sen i sin tur se en ökning (eller åtminstone bevarad) av värdet. 

Bostadsrättsföreningen ansvarar helt enkelt på att ta hand om bostadsrättsföreningen och de fastigheter som ingår där i så att bostadsägarna trivs i bostäderna, och så att de kan göra en bra affär när de väl ska sälja. De har alltså i ansvar att se över möjliga utvecklingar och förbättringar som ska göras, som till exempel om man kan göra något för hållbarheten eller miljön. 

Att starta en bostadsrättsförening – hur gör man?

Om du är intresserad av att starta en bostadsrättsförening finns det vissa saker du bör veta om innan du går tillväga och genomför processen. Det inte minst då processen kan vara både ganska svår, påfrestande och långvarig. Värt att nämna är att alla som bor i bostadsrättsföreningen är medlemmar i den, men inte i styrelsen. 

Vad krävs för att jag ska kunna starta en bostadsrättsförening?

Det första som krävs är att ni är minst tre personer som är bosatta i föreningens bostäder, och att ni alla tre då är medlemmar i föreningen. Detta är liksom de grundläggande kraven för att det ens ska vara möjligt. Därefter tillkommer såklart ett flertal saker som ni måste göra och steg ni måste ta er igenom. 

Så gör du – steg för steg 

  1. Bestäm styrelse och revisor, samt anta stadgar 

Första steget då man vill skapa en bostadsrättsförening är alla att ni som bor i föreningens bostäder tillsammans ska komma överens om att ni ska skapa denna förening. Därefter ska utse vilka som ska ingå i styrelsen, vem som ska bli revisor, samt vilka stadgar (föreningens regler) som ska finnas och hur dessa ska se ut. 

  1. Anmäl om att skapa bostadsrättsförening

Nästa steg i processen är att anmäla er önskan om att bilda en bostadsrättsförening, vilket är en anmälan ni ska skicka in till bolagsverket via verksamt.se. Idag finns det en väldigt smidig e-tjänst ni kan vända er till för att få det hela gjort så snabbt och enkelt som möjligt, utan att något går fel eller dröjer i onödan. 

  1. Godkännande och kompletterande uppgifter

När anmälan är inskickad ska ni bara vänta på att få tillbaka ett godkännande. Innan dess kan det vara nödvändigt för er att skicka in kompletterande uppgifter för att Bolagsverket ska få en tydlig förståelse för att ni faktiskt är berättigade och har alla de underlag som krävs för att skapa en förening. Om anmälan godkänns och bostadsrättsföreningen registreras sen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *