Gåvobrev – Hur upprättar du ett gåvobrev?

gavobrev

Ett gåvobrev är en slags juridiskt bindande reglering. Det används då man ska ge bort något värdefullt med skriftliga bevis. Just gåvobrev är ett uttryck som inte allt för många är så värst bekanta med. Inte minst om man själv inte tidigare varit i en situation där juridiska frågor varit inblandade. Innebörden är däremot något som kan vara bra att ha koll på. Nedan går vi igenom allt som kan vara bra att veta om gåvobrev!

Vad är ett gåvobrev?

Som vi nyligen var inne på så är ett gåvobrev något som du kan använda då du vill ge bort något värdefullt. Men att du för den här gåvan vill ha ett skriftligt och juridiskt bindande avtal om hur gåvan får regleras. Det är alltså ett juridiskt bindande dokument. Dom verkar som bevis mellan en gåvogivare och en gåvotagare. 

Det är rätt vanligt att man ansöker om att upprätthålla ett gåvobevis då man ska ge bort lite mer omfattande gåvor. Detta kan röra sig om gåvor som fastigheter, pengar, aktier, bilar, konst, bostadsrätt och så vidare. I gåvobrevet ger man ett intyg på att gåvan ska gå till en viss person. Samt hur denna gåva ska regleras om det finns vissa önskemål på det. 

Varför ska man skriva ett gåvobrev?

Anledningen till att det kan vara bra att skriva ett gåvobrev på det här sättet. Det är just på grund av att det ska bli enklare och tydligare vad som gäller för alla inblandade. Trots att ett brevet främst är till för att förtydliga mellan gåvogivaren och gåvotagaren kan den underlätta annat också. 

Däremot är den absolut främsta anledningen att klargöra vad som gäller kring den gåva som ska ges. Här ingår både gåvogivaren och gåvotagaren. Vilka villkor som gäller, samt hur och om gåvan ska regleras på något sätt. Detta är fördelaktigt då man minskar risken för framtida missförstånd, oklarheter och konflikter. 

I brevet skriver man ner allt som gäller kring den gåva som ska ges bort. Vilket i sig kan vara en trygghet för den som ska få den. Handlar det exempelvis om arv, familjegods eller en gåva till barn kan ett tydligt gåvobrev underlätta för alla.
Ett testamente eller frågor som rör skilsmässa är vanliga ämnen där gåvobrevet tas in. 

Hur skriver man ett gåvobrev?

Beroende på vad gåvobrevet ska behandla och vilken gåva det rör sig om så kan ett brevet skrivas på lite olika sätt. Med tanke på att det är ett juridiskt bindande dokument som är rätt omfattande. Så är det viktigt att det skrivs på rätt sätt och innefattar allt som kan vara nödvändigt att veta om. 

Det innebär alltså det kan vara smart att ta hjälp av någon som kan skriva brevet då du ska upprätta ett. Så att allt stämmer och att ingen information glöms bort. Har du någorlunda koll på vad som ska stå i brevet finns det mängder av mallar som du kan följa online. Samt guider som kan hjälpa dig! Att hitta en gåvobrev mall är inte alls svårt. 

Värt att tänka på när du upprättar ett!

När du ska gå tillväga för att upprätta ett gåvobrev är det viktigt att du är medveten om vilken typ av gåvobrev som gäller för den specifika gåvan. Olika gåvor kan nämligen innebära olika typer av gåvobrev. Oavsett så kan det finnas krav på att brevet ska följa vissa format för att det ska vara giltigt. Till exempel om det rör sig om fastighetsgåvor. 

Utöver det så är det viktigt att du som gåvogivare och den specifika gåvotagaren skriver under det skriftliga dokumentet där allt klargörs. Här ska villkor, andel, överlåtelseförklaring och annan nödvändig information ingå. Att gåvotagaren då också är medveten om att gåvan skrivs över på denne. 

När behövs gåvobrevet?

Trots att det kanske inte känns som att ett gåvobrev alltid är nödvändigt att skriva när det kommer till större och mer omfattande gåvor. Så finns det faktiskt vissa krav på att det ska skrivas. Är gåvan en fastighet, en tomträtt eller bostadsrätt måste det göras enligt lag. Då verkar gåvobrevet likt ett köpekontrakt.

Gäller det istället exempelvis en gåva av lös egendom så finns det inget krav på att gåvobrevet ska upprättas. Men som tidigare nämnt så kan det vara tryggt och smidigt för alla inblandade. Vill du dessutom att gåvan ska bli juridiskt bindande till en viss person. Så ange vissa villkor eller ge en specifik andel bör ett gåvobrev skrivas. 

Ett annat exempel där ett gåvobrev verkligen kan vara nödvändigt är om det rör sig om en viss egendom eller annan gåva av stort värde som ni vill ska stanna kvar i släkten. Kom ihåg att du genom att upprätta ett gåvobrev alltid har ett skriftligt dokument på vad som gäller med gåvan. Så länge du har det kan ingen annan säga emot eller begära annat. 

Vad är Gåvobrev?

Det används när du vill ge bort något värdefullt. Gåvobrev sker skriftligt och är juridiskt bindande.

Hur skriver man ett Gåvobrev?

Det finns många malla där man kan hitta hur du upprättar ett Gåvobrev.
I denna guide hjälper vi dig med allt du behöver tänka på.

När behövs ett gåvobrev?

När du planerar att ge bort något värdefullt så som en fast egendom är det bra att ha ett gåvobrev till hands.

Kan du själv upprätta ett gåvobrev?

Ja! Det går bra att skriva ett gåvobrev själv. Se till att läsa lagen för att se så att allt som måste vara med finns i dokumentet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *