Bostadsbidrag

bostadsbidrag

Vi alla har förmodligen hört talas om bostadsbidrag, vilket i och för sig inte är så konstigt då det är ett uttryck som många av oss kan påverkas av. Bostadsbidrag kommer nämligen i många olika former och kan appliceras på många olika personer och situationer. Beroende på vilken situation som gäller kan bidraget också variera. 

Kort och gott är bostadsbidrag ett bidrag du kan få om du har svårigheter att finansiera din bostad när du bor i en bostadsrätt, det vill säga oavsett om det gäller hyra eller månadsavgift. Nedan går vi igenom allt som rör bostadsbidrag, vad det är och hur du går tillväga för att ansöka om det!

Vad är bostadsbidrag?

Som vi precis var inne på så är ett bostadsbidrag en form av bidrag du kan få för att finansiera din bostad. Eller rättare sagt så är det ett bidrag du kan ansöka om att få då du har svårigheter med att betala din bostad, det vill säga månadsavgiften eller hyran. Beroende på vilken situation det gäller så kan bidraget variera. 

Vilka kan ansöka om att få bostadsbidrag?

En viktig faktor att nämna i det här sammanhanget är att det inte är vem som helst som kan få en godkänd ansökan om bostadsbidrag. 

Det är nämligen endast målgruppen om personer mellan 18-29 år som kan ansöka och få godkänt, samt barnfamiljer. Med andra ord är det många som kan ansöka om bostadsbidrag för student och liknande situationer. 

För att få bostadsbidrag som barnfamilj finns det dock vissa krav. Då krävs det att du:

  • har barn som bor hos dig
  • att bostadskostnaden varje månad är på minst 1400 kr
  • att du är folkbokförd på den adress som du ansöker om att få bostadsbidrag för. 

Utöver det är det bara att ansöka om bidraget om du tillhör rätt målgrupp. Ett undantag är att det även finns bostadsbidrag för pensioner och äldre. Då kallas det att ansöka om ett bostadstillägg, vilket är något du kan göra om du är över 65 år och tar ut hela din anmäla pension. 

Vill du kontrollera om, och isåfall hur mycket, du kan få bostadsbidrag kan du ta hjälp av Försäkringskassans egen tjänst ”Kassakollen”. Där är det enkelt att räkna ut om du är en godkänd kandidat. Tänk på att det i vissa fall kan få att se runt dessa villkor för ansökan! 

Hur ansöker jag om bostadsbidrag?

Skulle det visa sig att du är inom den målgrupp som har rätt att få bostadsbidrag är nästa steg att ansöka. Självklart kan vem som helst ansöka om att få bidraget, det vill säga trots att man inte tillhör rätt målgrupp. Men, då har man inte rätten till det och chansen att du ska bli godkänd är därmed inte så stor. 

Oavsett hur det ser ut just för dig så är det en viss process att ansöka om det. Processen kan också se lite olika ut beroende på om du ansöker om bostadsbidrag för student eller om du ansöker om bostadsbidrag för pensionär. I grund och botten är det dock detsamma. 

Så här gör du för att ansöka om bostadsbidrag:

  1. Samla ihop dokument och information om din bostad. I ansökan krävs det nämligen att du bifogar kopior på dokumenten om din bostad, det både för hyresbostad och bostadsrätt. För hyresbostad gäller hyreskontrakt, och för bostadsrätt kan bland annat avgiftsspecifikation vara av intresse.
  2. Samla ihop uppgifter om din inkomst. Annan information som måste skickas med i ansökan är information om din inkomst då det är en stor del av vad bidraget kommer basera sig på. Som inkomst räknas saker som lön, studiebidrag, inkomst från kapital, investeringar och stipendier. 
  3. Nu är det dags att ansöka. När du väl har samlat ihop information om din bostad och inkomst ska du ansöka. Detta gör du på enklast möjliga sätt via försäkringskassans hemsida genom att logga in på ”mina sidor”. 

När du sen har skickat in en ansökan med dina uppgifter och information om varför du ska få bidrag så kan det ta upp till 30 dagar innan du får svar. Det är som sagt inte säkert att du får godkänt för bidrag, det trots att du kan vara i rätt målgrupp. Huruvida du kommer få bidrag eller inte meddelas dock alltid direkt till dig. 

Om du är pensionär och vill ansöka om bostadsbidrag ska du vända dig till Pensionsmyndighetens hemsida. Det bidrag du kan få då kallas som tidigare nämnt för bostadstillägg. Denna process kan ta upp till 6 månader innan du får ett svar, där svaret då baseras på din pension. 

Hur mycket kan jag få i bostadsbidrag?

Beroende på vilken situation du befinner dig i och av vilken anledning just du söker efter bostadsbidrag kan summan variera. Bostadsbidraget baseras egentligen på tre punkter:

  • Hur många personer som bor i hushållet/ bostaden (barn inräknat för barnfamiljer)
  • Boendekostnad, storlek på bostaden samt bostadstyp
  • Vad du har för inkomst och förmögenhet i övrigt

Med andra ord är det inte bara vem som helst som kan få en godkänd ansökan om bidrag. Att ansöka om bidrag bara för att du hellre skjuter på betalningen, men egentligen har möjlighet att betala, är alltså inte en godkänd anledning. 

Detta går inte heller att fuska sig till eller dölja i ansökan. Kraven för att få en godkänd ansökan om bostadsbidrag är att du är mellan 18-29 år, eller att du har en barnfamilj. 

Tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer

En liten extra bonus som nyligen införts för barnfamiljer som ansökt om bostadsbidrag är ett tilläggbidrag. Detta gäller från juli till december under år 2020, och innebär att barnfamiljer som fått godkänt om bostadsbidrag automatiskt får ett utbetalt tilläggsbidrag. 

Tilläggsbidraget är på 25% av det totala bostadsbidrag som ni får utbetalt varje månad. En ansökan på detta krävs alltså inte, och ni behöver inte heller betala skatt på bidraget. 

Bostadsbidrag för pensionär – hur funkar det?

För att du som pensionär ska få tillgång till bidrag i form av bostadstillägg ser uträkning dock lite annorlunda ut. Då baseras det hela på din pension som i sin tur då är avgörande för om du får något bidrag. För att du som pensionär ska bli godkänd som bidragstagare gäller att:

  • Din totala pension (inklusive tjänstepension) är lägre än 16500 kr efter skatt

Med andra ord kan du som har en pension på mer än 16500kr inte få bostadstillägg, om inte något speciellt gäller. Det här är en utgångspunkt som gäller oavsett vilken bostadskostnad du har, samt om du har andra inkomster eller tillgångar att ta av. Dock måste du kunna uppvisa rätt uppgifter och information som stärker din ansökan. 

Bostadstillägg för pensionär ansöker du om hos Pensionsmyndigheten. Innan du gör en ansökan kan det vara smart att försöka sig på en uträkning om hur din pension ser ut. På så sätt kan du få en uppfattning om du har rätt till bidrag eller inte. Tänk på att processen kan ta upp till 6 månader, samt om det krävs att en anhörig ansöker åt dig. 

Återbetalningsskyldig efter bostadsbidrag?

En fråga som inte allt för många tänker på, men som absolut är bra för alla bidragssökande att veta om, är att man faktiskt kan bli återbetalningsskyldig. Detta kan ske om det visar sig att dina inkomster var högre än vad du trodde/ fyllde i då du skickade in ansökan. 

Skulle det visa sig att du har angett en för låg siffra i jämförelse med dina faktiska inkomster eller tillgångar kan du behöva betala delar av eller hela bidraget. Uppgifter om detta kommer då skickas hem till dig med ett inbetalningskort. Så länge du angett rätt uppgifter är risken för detta dock ganska liten! 

Vem kan få bostadsbidrag?

Du som bor i en bostad som barnfamilj, eller ungdom med åldern 18 – 28 år kan söka efter bostadsbidrag

När får man bostadsbidrag?

Från att du fått ett beslut kommer pengarna till dig den 27:e varje månad och betala ut i förskott.

Hur mycket bostadsbidrag får man?

Genom att använda Kassakollen med hjälp hos Försäkringskassan kan du beräkna hur mycket du kan få hjälp med bidrag varje månad..

Hur räknar man ut sitt bostadsbidrag?

Ditt bostadsbidrag beräknas baserat på din inkomst. Med hjälp av Försäkringskassans tjänst Kassakollen kan du enkelt beräkna hur mycket du kan få i bostadsbidrag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *