Bostadsrätt – Vad innebär det att bo i en bostadsrätt?

bostadsrätt

Det blir allt vanligare att man som ägare av en bostadsrätt, och även av andra bostäder, väljer att hyra ut sin bostad på olika sätt. Att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand är även det något som blir allt mer populärt och allt mer eftertraktat hos bostadssökande. Trots att det är smidigt att hyra en bostad så finns det dock ett antal fördelar med att själva äga en bostadsrätt. I den här texten går vi igenom vad en bostadsrätt är, vilka fördelar det finns med att bo i en, samt vad som gäller vid ägandet och vid uthyrning!

Vad är en bostadsrätt?

Till att börja med så ska vi gå igenom lite mer om vad en bostadsrätt är och vad det innebär att äga en bostadsrätt. En bostadsrätt är en boendetyp som innebär att du indirekt äger bostaden. Att köpa en bostadsrätt blir alltså en investering för dig själv. 

När vi säger att det indirekt innebär att du äger bostaden så menar vi att det i grund och botten handlar om att du köper en andel i den ekonomiska förening som äger bostaden. Alltså köper du egentligen inte själva bostaden, men i och med att du äger en andel i föreningen äger du också en bostadsrätt. 

Vid köp av en bostadsrätt investerar du alltså i din egen bostad. För det måste du också betala en viss avgift till föreningen som äger alla andelar. Trots att det kan låta krångligt så är det som att du äger en egen bostad, där du själv bestämmer allt. 

Fördelar med att bo i bostadsrätt?

Så vilka fördelar finns det med att bo i och ”äga” en bostadsrätt? Faktum är att det finns väldigt många fler fördelar än vad man kanske kan tro, alltså trots att man inte rakt ut kan säga att det är en själv som äger bostaden. 

  • Vid köp av bostadsrätt investerarar du i din egen bostad
  • Bostadsrätter kan vara billigare att köpa än att hyra en bostad med höga uthyrningskostnader 
  • Med en bostadsrätt får du rätt mycket eget ansvar och får göra egna val
  • Du får inreda bostaden och göra små förändringar
  • Du har rätt att hyra ut din bostadsrätt 
  • Trots att du vid större renoveringar måste få godkännande av föreningen brukar det aldrig vara ett problem att få godkänt
  • Allt du betalar och investerar i till bostaden kan leda till ett högre marknadsvärde
  • Du får den möjliga vinst som du gör vid försäljning av bostaden 

Hur mycket skatt på vinst för bostadsrätt?

På tal om att ta del av möjliga vinster om bostaden säljs till ett högre pris än du köpte den för. Som med allt annat är vi skyldiga att betala skatt på de vinster vi gör, vilket då också gäller vid vinst som görs vid försäljning av en bostadsrätt. 

För att ta reda på hur mycket du måste skatt på vinsten vid försäljning av bostadsrätt du ska betala kan du ta hjälp av Skatteverkets tjänst Försäljning av bostadsrätt. Skatten varierar beroende på resultatet av försäljningen, samt beroende på vilken bostad det gäller. 

I korta drag räknar du ut vinsten genom att ta försäljning minus inköpspris. Det är då detta som du sen ska betala en viss skatt på, som du kan räkna ut i deras tjänst genom att skicka in uppgifter om den sålda bostaden. 

Hyra ut bostadsrätt – hur länge?

För dig som vill köpa en bostadsrätt, eller för dig som redan äger en, kan det vara bra att veta om att du då har rätt till att hyra ut din bostad. Eftersom du har äganderätt till en andel av föreningen är det också du som bestämmer. 

Somliga föreningar väljer att hyra ut bostadsrätterna i första hand, medan du som redan äger en kan hyra ut din bostadsrätt i andra hand. Andrahandsuthyrning blir allt mer populärt och också allt mer säkert att göra. De flesta har också rätt till att hyra ut sin bostad i andra hand på ett eller annat sätt. 

Det som däremot är viktigt att tänka på i den frågan är att det vid uthyrning av en bostadsrätt är föreningen som bestämmer villkoren. Det innebär då alltså att trots att du själv äger bostadsrätten så är det föreningen som avgör om du får hyra ut, samt hur länge.

Dessa regler ska stå i bostadsrättsföreningens stadgar och ska även appliceras på alla boenden. Vanligt är dock att en förening tillåter andrahandsuthyrning i ett år, och ibland även med möjlighet att förlänga. Du som vill hyra ut en bostadsrätt måste ha ett tillstånd för att din andrahandsuthyrning ska anses vara giltig!

Gåvobrev 

Vill du att din bostadsrätt ska överlåtas till en speciell person? Då måste du skriva ett gåvobrev! När det rör sig om gåvor av de större slagen, så som överlåtelse fastigheter och bostäder, finns det till och med en lag på att gåvobrev ska skrivas. Även gåvobrev för pengar i form av större belopp är nödvändiga. 

I det juridiskt bindande gåvobrevet framgår inte bara vem bostadsrätten ska ges till och hur överlåtelsen ska ske. Utan i gåvobrevet ska det även stå med hur gåvan får regleras. Kort sagt är det ett viktigt dokument mellan en gåvogivare och en gåvotagare där allt ska kännas tydligt, tryggt och säkert. 

Gåvobrev bostadsrätt 

Du som ska ge bort en bostadsrätt måste skriva ett gåvobrev innehållande rätt information. Så fort det gäller en gåva i form av fast egendom (med eller utan byggnad) måste ett gåvobrev upprättas! 

Något som tydligt måste framgå i just gåvobrev för bostadsrätt är vilken bostadsrättsförening som gäller och vilket lägenhetsnummer gåvobrevet avser. Sen krävs det att föreningen blir informerade om gåvan och gåvobrevet. 

Gåvotagaren, den person som ska gå bostadsrätten, måste också ansöka om ett medlemskap i bostadsrättsföreningen. Vid godkänt medlemskap blir gåvan giltig, annars inte. 

Gåvobrev mall

För dig som ska överlåta en stor gåva, likt en bostadsrätt, till någon och därmed måste skriva ett gåvebevis har vi goda nyheter! Tack vare vår utveckling av internet finns det idag mängder av smarta mallar du kan ta hjälp av för att skriva ett gåvobrev. 

Mall för gåvobrev finns att hitta på flera olika sidor. Beroende på vilken gåva det gäller ska gåvobrevet se lite olika ut. Följ en passande mall för gåvobrev online, ta hjälp av olika guider och vänd dig även till en expert om det känns svårt! 

Tänk bara på att gåvobrevet måste anpassas efter den gåva det gäller, vilket kan variera. Ett gåvobrev för fastighet eller ett gåvobrev för bostadsrätt kan se väldigt annorlunda ut mot ett gåvobrev för pengar. Men, trots att det gäller olika gåvor ska dokumentet upprätthållas och godkännas på rätt sätt. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *