Vad är Pantbrev & Lagfart? – Allt Du behöver Veta

Allt om Pantbrev & Lagfart

I samband med ett husköp dyker en del främmande begrepp upp. Och Lagfart och Pantbrev är definitivt två av dessa.

Det finns många olika frågor kring dess båda, t ex vad är lagfartskostnad och är det bra om ett hus har höga pantbrev?

Här ger vi dig svaren på alla dina frågor!

Snabbnavigering

Vad är ett Pantbrev?

Snabbversionen: Pantbrev är en säkerhet (inteckning) för lån.

För att kunna köpa ett hus krävs det i de flesta fall ett lån. Lånar gör du hos banken och för detta lån vill banken ha en säkerhet (eller pant), ifall du inte skulle kunna betala tillbaka lånet.

För att du ska kunna få detta pantbrev så gör du en inteckning i huset du köper. Inteckningen görs på det belopp som du behöver låna för att kunna genomföra köpet.

Pantbrevet är sedan ett juridiskt bevis på att banken har en säkerhet i den belånade delen av ditt hus.

Om nuvarande ägaren har lån på huset du tänkt köpa så finns det befintliga pantbrev. Dessa tar du över vid köpet och använder som säkerhet för ditt bolån. Skulle de pantbreven inte täcka upp för hela beloppet du behöver låna så får du ta ut nya.

Vid köpet så hjälper antingen mäklaren eller banken till med uttag av nya pantbrev. Du behöver inte göra något annat än att skriva på och ja självklart, betala!

Pantbreven är numera digitala dokument men de var tidigare skriftliga fysiska dokument som absolut inte fick komma bort. Det finns dock fortfarande idag skriftliga pantbrev på gamla hus men när nya pantbrev tas ut är de digitala.

Pantbrevskostnad – Vad kostar ett pantbrev?

Vad är Pantbrev & Vad kostar det?

Det finns två stycken kostnader kopplade till Pantbrev. De är:

 • Expeditionsavgift: 375 kr
 • Procentsats: 2 %

Att ta ut nya pantbrev kostar alltså 2 procent av pantbrevets belopp i stämpelskatt, plus en fast avgift på 375 kr per pantbrev.

Exempel där inga tidigare pantbrev finns:

Ni ska köpa ett hus för 2 miljoner kronor. Till detta behöver ni låna 1700000. Till huset medföljer inga tidigare pantbrev. Då behöver ni att ta nya pantbrev på 1700000.

Detta skulle i så fall kosta er: 34 375 kr (1700000 x 0,02 + 375)

Exempel där uttagna pantbrev finns:

Ni ska köpa ett hus för 2 miljoner kronor. Till detta behöver ni låna 1700000. Till huset medföljer pantbrev på 1000000. Då behöver ni att ta nya pantbrev på 700000.

Detta skulle i så fall kosta er: 14 375 kr (700000 x 0,02 + 375)

Räkna ut Kostnaden för Pantbrevet

Använd vår enkla kalkylator för att räkna ut hur mycket just ditt pantbrev kommer att kosta.

I summan du får fram ovan så ingår också avgiften på 375 kr.

Pantbrev vid Försäljning av Hus/Villa

När du ska sälja t ex ditt hus så följer uttagna pantbrev med huset och tillfaller således den nya köparen. Köparen kan då nyttja dessa om hen behöver ta ett lån för köpet.

Du säljer alltså inte dessa pantbrev utan de ”ingår” och medföljer så att säga i fastigheten.

Ansöka om Pantbrev/Inteckning

Du kan som fastighetsägare och lagfartsinnehavare ansöka om inteckning/pantbrev hos Lantmäteriet. Då hamnar ett utfärdat datapantbrev i ägararkivet hos Lantmäteriet.

Det är dock absolut vanligast att banken söker om inteckning i samband med lånet och pantsättningen vid ett köp av fastighet. Då hamnar datapantbrevet i bankens elektroniska arkiv.

Kontakten med banken är något som mäklaren sköter om ni köper/säljer via en fastighetsmäklare.

Pantbrev och Bostadsrätt

Ingen pantbrevskostnad tillkommer när du köper en bostadsrätt. Det går bara att ta ut pantbrev för fastigheter. Anledningen till att du inte kan ha pantbrev för bostadsrätt är att den inte räknas som fast egendom.

Radhus, Kedjehus & Parhus

När det kommer till radhus är det lite beroende på. Ett normalt radhus är en bostadsrätt. Dvs du betalar en avgift eller hyra till ägaren av fastigheten, te x en bostadsrättsförening. Då tillkommer inget pantbrev eftersom det bara går att ta ut för fast egendom.

Skulle dock radhuset stå på friköpt tomt (äganderätt) så tillkommer pantbrev.

Ett enkelt sätt att ta reda på hur det ligger till är om det finns månadsavgift som måste betalas. Gör det det är är det en bostadsrätt och om avgiften inte finns är det äganderätt du köper.

Pantbrev vid Nyproduktion

Om ni bygger nytt hus så finns det förmodligen inga befintliga pantbrev uttagna. Då måste ni står för hela pantbrevet upp till lånets storlek.

Kan bli lite dyrare än att köpa hus med befintliga pantbrev.

Pantbrev och Fritidshus

När du köper ett fritidshus så tillkommer pantbrev om du behöver ta lån för köpet. Fritidshus räkna som småhus och här gäller samma villkor som vi köp av ”vanligt” bostadshus.

Finns fysiska skriftliga Pantbrev?

Ja det finns. Idag är det dock vanligast med digitala.

Ett skriftligt pantbrev är en värdehandling som absolut inte får komma bort. Skulle det försvinna så förloras själva inteckningen på huset. I så fall är det troligt att banken kräver att ett nytt tas ut. Det är också därför i stort sett alla pantbrev numera är digitala.

Om du sitter på en fastighet med skriftliga pantbrev så finns det möjlighet att omvandla dessa till digitala. Handlar det om stora belopp så kan det göra gott för nattsömnen.

Här hittar du information om du förlorat ett pantbrev.

Hur mycket pantbrev har jag?

Att ta reda på hur mycket pantbrev som finns på en bostad som du redan äger gör du genom att begära ett utdrag ut Pantbrevsregistret här.

När ni ska köpa ett hus så finns alltid pantbrevens storlek med i prospektet. Antalet pantbrev en fastighet har kan också skifta. Allt beror på hur många lån som tagits med fastigheten som säkerhet.

Bra om ett hus har höga pantbrev?

Det är en vanlig fråga och svaret är, ja!

Om ni behöver låna till att köpa huset så är det fördelaktigt om det finns befintliga pantbrev. Skulle pantbreven som kommer med huset överstiga det ni behöver låna så behöver ni inte ta ut några nya och slipper således stämpelskatten på 2 %.

Döda ett Pantbrev

Du kan döda ett pantbrev om du t ex inte har några lån kvar på fastigheten. Kom dock ihåg att om du skulle sälja så är det att föredra för en köpare att det finns tidigare inteckningar i fastigheten.

Det är också vanligt att man vill byta ett gammalt fysiskt pantbrev mot ett digitalt. Även då dödar man först det gamla för att sedan omvandla det till ett digitalt.

Kortfakta om Pantbrev

 • Ett pantbrev visar hur mycket du kan få låna med din bostad som säkerhet.
 • Du kan ta ut nya om befintliga inte täcker ditt lånebehov.
 • Avgiften är 2% på pantbrevets storlek när du tar ut nya.
 • En administrativ avgift om 375 kr tillkommer.
 • Det är bra för dig som köpare om det finns befintliga pantbrev uttagna.
 • Inga pantbrev eller pantbrevskostnad tillkommer när du köper bostadsrätt.
 • Pantbrevskostnaden är avdragsgill.

Vad är en Lagfart?

Snabbversionen: Lagfart är ett bevis på att det är du som är ägare till ett hus.

När du köper, eller blir ägare genom t ex arv/gåva, till fastigheter måste du enligt lag registrera överlåtelsen genom att ansöka om lagfart. Detta måste ske inom tre månader från köpet ägde rum. Ansökan ska göras till Lantmäteriet och du får i de flesta fall hjälp med detta av mäklaren/banken.

Samma sak gäller vid överlåtelse av tomträtter. Då behöver du göra en ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav.

Detta bevis (lagfarten) finns sedan i Fastighetsregistret.

Lagfartskostnad – Vad kostar en Lagfart?

Vad är Lagfart & Vad kostar det?

Det finns två stycken kostnader kopplade till Lagfarten. De är:

 • Expeditionsavgift: 825 kr
 • Procentsats: 1.5 %

Att ansöka om lagfart kostar 1.5 procent av husets försäljningspris eller taxeringsvärdet från året före du ansöker (om detta är högre än försäljningspriset) plus expeditionsavgiften som tillkommer för att täcka hanteringen av ansökan.

Bolag eller juridiska personer betalar istället 4,25 %.

Exempel

Du köper ett hus för 2 miljoner kronor.

Din lagfartskostnad blir då: 30 825 kr (2000000 x 0,015 + 825)

Exempel med högre taxeringsvärde

Du köper hus för 900000 kr. Dess taxeringsvärde för året innan är dock 1000000.

Din lagfartskostnad blir då: 15 825 kr (1000000 x 0,015 + 825)

Räkna ut Kostnaden för Lagfart

Använd vår enkla kalkylator för att räkna ut hur mycket just din lagfart kommer att kosta.

I summan du får fram ovan så ingår också avgiften på 825 kr.

När ska man ansöka om Lagfart?

Ansökan om lagfart ska göras senast 3 månader efter det datum då du köpte fastigheten (det är från tillträdesdagen detta gäller). Och det gäller även vid köp av en tomträtt.

Dessa regler regleras i Jordabalken.

Innehåll i ansökan?

Ansökan ska innehålla köpehandlingen i original (eller gåvohandling i original) samt fullständig fastighetsbeteckning med kommun, traktnamn samt nummer.

Vid gåva skall det också finnas med:

 • En fullständig fastighetsbeteckning.
 • Tydlig information om att givaren överlåter fastigheten till mottagaren. Samt hur stor andel av fastigheten gåvan innehåller, t ex hela eller halva fastigheten.
 • Gåvohandlingen skall vara undertecknad av såväl givaren som mottagaren.
 • Och givarens underteckning ska vara vidimerad av minst två personer.

Vem ansöker?

Oftast hjälper banken och mäklaren till med ansökan i samband med köpet.

Annars är det du som köpare som ska skicka in ansökan. Detta görs till Lantmäteriet.

När betalas Lagfarten?

Eftersom den ska sökas inom 3 månader efter avslutad affär så kommer fakturan efter att ansökan hanterats.

Det är dock relativt vanligt att detta hanteras av mäklaren respektive din bank. Du betalar i så fall ingen fysisk faktura utan detta regleras av banken.

Lagfart och Bostadsrätt

Vi köp av bostadsrätt betalas ingen lagfart.

Detta eftersom det är bostadsrättsföreningen som äger huset och som har ansvar för fastighetens lagfart. Du köper endast rätten att bo där.

Lagfart för Nybygge

Lagfartsavgiften betalas på det värde en fastighet har vid köpet.

Om du köper en tomt och sedan bygger hus på denna så betalas lagfarten vid köpet av tomten. Detta blir såklart billigare än att behöva betala för huset också.

I det fallet ni köper tomt och hus av en entreprenör (byggfirma) så är det oftast två kontrakt ni skriver. Dvs ett för tomten och ett för huset. På så sätt behöver ni bara betala lagfartsavgift för tomten.

Lagfart vid Gåva, Arv, Bodelning och Dödsbo

Skulle du ärva en fastighet måste du också ansöka om lagfart. I ansökan måste du då bifoga dokument som bevisar hur stor del av fastigheten du har ärvt.

Du behöver inte betala någon stämpelskatt (lagfartskostnad) vid arv eller bodelning, endast expeditionsavgiften på 825 kr. Vid gåva så beror det på om du betalat något för denna gåva eller om du övertar några lån på fastigheten. Då kan det i vissa fall utgå även en stämpelskatt.

För dödsbo så behövs dödsboet registreras som ägare till fastigheten, en så kallad dödsbolagfart. När denna lagfart är beviljad kan en köpare eller om någon ska ärva fastigheten sen ansöka om lagfart.

Tillsammans med lagfartsansökan måste en så kallad fångeshandling (t ex testamente, arvskifte eller bodelningsavtal) bifogas.

Om det dock rör sig om en ensam dödsbodelägare så räcker det att skicka en bestyrkt och registrerad kopia av bouppteckningen tillsammans med ansökan.

Beställa kopia på lagfart

Vill du beställa kopia på en lagfart vänder du dig till Lantmäteriet. Här hittar du mer information.

Skulle det röra sig om handlingar som inkom före den 1 Juni 2008 så finns dessa istället hos Riksarkivet. Här hittar du mer information om hur du går till väga då.

Kortfakta om Lagfart

 • Lagfart är ett bevis på att det är du som är ägare till en fastighet.
 • Kostnaden är 1.5 % på fastighetens köpeskilling.
 • En administrativ avgift om 825 kr tillkommer alltid.
 • Ansökan ska göras inom 3 månader efter köpet.
 • Mäklare eller banken hjälper till med ansökan.
 • Ingen lagfartskostnad tillkommer vi köp av bostadsrätt.
 • Lagfartskostnaden är avdragsgill.

Är Lagfart- och Pantbrevskostnaderna avdragsgilla?

Ja det är dom.

Detta är naturligtvis bra för dig som ska sälja din bostad. Så kom ihåg att dra av dessa i din deklaration. Det minskar den eventuella vinstskatt som du behöver betala.

Pantbrev & Lagfart = Stämpelskatt?

Den procentuella avgiften (2 % vid pantbrev & 1.5 % vid lagfart) du får betala är en stämpelskatt.

Både pantbrev som lagfart är alltså stämpelskatter. Du kan läsa mer om lagen i ”Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter” (SFS 1984:404).

Staten drar in strax över 12 miljarder årligen på dessa båda stämpelskatter och de kan betraktas som en omsättningsskatt, dvs moms.

Lantmäteriet – Inskrivningsmyndigheten

Det är Lantmäteriet som hanterar både Lagfart som Pantbrev. Divisionen som hanterar dessa områden hos Lantmäteriet heter Fastighetsinskrivning.

Pantbreven finns i något som kallas Ägararkivet och Pantbrevsregistret.

Lagfarter finns i Fastighetsregistret.

Låna till Pantbrev och Lagfart

Har du funderingar eller behov av att låna till dessa båda stämpelskatter så kan du läsa mer om det här.

Slutord

Där har vi det. Hoppas du fått reda på den informationen du eftersökte angående pantbrev och lagfart.

Det är ett lite komplext område som du säkert hört talas om flera gånger men inte riktigt vetat exakt vad det rörde sig om.

Skulle du ha fler frågor så kan vi säkert hjälpa dig med svar på dessa. Använd kommentarsfältet här nedanför i så fall.

Tack!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *