Taxeringsvärde – Vad det Är & Vad det Betyder för Dig

Taxeringsvärde - vad är det?

Taxeringsvärde är det värde på en fastighet som ligger till grund för vad du får betala i fastighetsavgift. Taxeringsvärdet fastställs vid fastighetstaxeringen och ska motsvara 75% av fastighetens marknadsvärde.

Det finns dock en viss eftersläpning i kopplingen mellan marknadsvärdet och taxeringen. Tidigare låg det också till grund för förmögenhetsskatten, men då den är borttagen så finns inte den kopplingen längre.

Hur Bestäms Taxeringsvärdet?

Det är Skatteverket som justerar taxeringsvärdet och det görs var tredje år baserat på ett genomsnitt av tidigare års försäljningspriser. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheten.

Inför taxeringen tar Skatteverket, tillsammans med Lantmäteriet och oberoende fastighetsvärderare, fram försäljningsstatistik för olika områden som används som underlag vid taxeringen. Det är alltså var en fastighet ligger, Skatteverket använder sig av värdeområden, som till stor del bestämmer taxeringsvärdet.

Ett exempel; om vi ska ta fram ett taxeringsvärde för 2018 används försäljningsstatistiken under 2014–2016 för att utreda marknadspriserna. Därefter räknas marknadspriset om till 2016-års prisnivå. Sedan blir taxeringsvärdet 75 % av det uppskattade marknadsvärdet.

Förutom områdets priser (den stora delen) så utgår de från ett normhus. Sedan finns det andra faktorer som påverkar den slutgiltiga taxeringen, t ex husets ålder, storlek, standard med mera.

Därför kan ditt taxeringsvärde bli högre, trots att du inte gjort några förbättringar på din fastighet. Det rör sig då om att prisutvecklingen varit stark i området.

Samlat värde av Tomtvärde och Byggnadsvärde

Taxeringsvärdet bygger på det samlade värdet av en fastighet. Om det på fastigheten finns en byggnad avgörs taxeringsvärdet av både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde.

Är det endast en tomt, utan byggnad, så är det alltså enbart ett tomtvärde som taxeringsvärdet är uppbyggt av.

Rör det sig om ett arrende räknas ett taxeringsvärde ut för de som äger fastigheten och ett för de som äger byggnaden.

Taxeringsvärde 2019

Det finns ännu inget taxeringsvärde för 2019. Detta då fastighetsdeklarationen inte är gjord för 2019. Det nuvarande taxeringsvärdet för småhus är från 2018 och kommer att uppdateras igen år 2021.

Taxeringsvärde Småhus

Hela den här artikeln utgår från taxeringsvärdet av småhus. Så bara läs igenom den så får du veta allt du behöver veta :) .

Taxeringsvärde Bostadsrätt

Taxeringsvärdet är inget som berör dig som bor i/äger en bostadsrätt utan det är ägaren av hela huset som betalar fastighetsskatten. I det här fallet då en bostadsrättsförening.

Ett hus med bostadsrätter räknas i fastighetstaxeringen som hyreshus, se mer under hyreshus.

Taxeringsvärde Hyreshus

Till hyreshus räknas byggnader med minst tre lägenheter eller minst en lokal.

Taxeringsvärdet ska även för hyreshus motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Taxering sker vart tredje eller sjätte år.

Du som äger ett hyreshus betalar statlig fastighetsskatt för till exempel lokaler och obebyggd tomtmark. För bostäderna i hyreshuset betalar du kommunal fastighetsavgift.

Taxeringsvärde Skog

Se Taxeringsvärde Lantbruk

Taxeringsvärde Jordbruksfastighet

Se Taxeringsvärde Lantbruk

Taxeringsvärde Lantbruk

Fastigheter med skogsmark, åkermark, betesmark och ekonomibyggnader taxeras som lantbruk. Även småhus på en lantbruksfastighet taxeras som lantbruk.

Även för Lantbruksfastigheter ska taxeringsvärdet motsvara 75 procent av fastighetens troliga marknadsvärde i ett värdeområde. Taxering sker vart tredje år.

Du som äger en lantbruksfastighet betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med tillhörande tomtmark. Det är samma regler som gäller för småhus på lantbruk som andra ”vanliga” småhus. Det betyder alltså att du inte betalar någon fastighetsavgift eller skatt för betesmark, åkermark, skogsmark och ekonomibyggnader.

Annat som Taxeringsvärdet används till

Taxeringsvärdet används, som vi sagt tidigare, först och främst vid beräkning av Fastighetsavgiften och Fastighetsskatten.

Det finns dock ett par andra tillfällen när värdet har stor betydelse. Till exempel:

  • Försäkring – Vi en eventuell skada på din fastighet kan försäkringsbolaget använda sig av taxeringsvärdet för att beräkna storleken på ersättningen.
  • Stämpelskatt – Vid köp av fastighet så betalas en stämpelskatt och denna beräknas utifrån taxeringsvärdet.
  • Belåning – Bankerna kan använda sig av detta värde när det är dags för en kreditbedömning.
  • Värdering – Även om det många gånger skiljer sig ganska mycket mellan taxeringsvärdet och marknadsvärdet så används det ändå vid värderingar. T ex vid bouppteckning av ett dödsbo.
  • Gåva eller Köp? – Taxeringsvärdet avgör hur stort belopp man kan betala för att det ändå ska räknas som gåva.

Hitta Taxeringsvärde för olika Fastigheter

Taxeringsvärde annans Fastighet

Du kan få reda på taxeringsvärdet på en fastighet du inte äger. Men du behöver ha några uppgifter om själva fastigheten tillgängliga så som t ex; typ, värdeår, tomtareal, bo- och biyta mm.

Du behöver också ett så kallat värdeområdes nummer. Gäller det ett småhus så hittar du dessa direkt här.

Gå sedan till denna länk och fyll i alla uppgifter. När allt är ifyllt klickar du på >>Beräkna och sedan får du fram ett värde.

Beräkna Din Fastighets Taxeringsvärde

Genom att logga in på din sida hos Skatteverket kan du få fram din fastighets taxeringsvärde.

Om du inte vill eller kan logga in där så använder du bara tjänsten vi tipsade om ovan. Det fungerar på samma sätt.

Gamla Taxeringsvärden

Hos Skatteverket kan du även få fram tidigare års taxeringsvärden. Klicka in dig här och logga sedan in så får du fram dessa uppgifter.

Är du missnöjd med din fastighets taxeringsvärde?

Det går att begära omprövning av Skatteverkets beslut. En begäran om ändrat taxeringsvärde görs skriftligt och skickas till ditt Skattekontor. Eller så gör du det i din fastighetsdeklaration under ”Övriga Uppgifter”.

Det är inte ofta det får någon effekt men om du känner att taxeringen blivit alltför hög, och därmed ökat din fastighetsavgift så begär en omprövning. Det är gratis.

Är ett högt Taxeringsvärde Bra eller Dåligt?

Det är faktiskt en bra fråga.

Ett högt taxeringsvärde visar att du har en fastighet, iaf i teorin, som är värd mycket pengar. Ska du sälja så är det självklart trevligt.

Men ett högt taxeringsvärde gör ju också att fastighetsavgiften blir större. Det är inte lika kul. Men nu finns det ju tak för hur mycket man får betala så det är inget större problem. Dock kan andra avgifter bli högre av en högre taxering.

Slutord

Där har vi förhoppningsvis gått igenom det mesta om taxeringsvärdet och vad det är samt vilken betydelse det har för just dig.

Skulle du ha fler frågor är det bara att höra av sig eller kommentera här nedan.

Tack för att du läst denna artikel här hos oss på BoEkonomi.se!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *