Fastighetsavgift 2019 – Vad det är & Hur mycket Du får Betala

Fastighetsavgift

Fastighetsavgift får du som äger en fastighet vid inkomstårets början betala. Du behöver dock inte göra någon aktiv inbetalning utan beloppet finns förifyllt i din deklaration 2020.

Fastighetsavgift eller Fastighetsskatt?

Du ser säkert att det blandas ganska friskt mellan dessa två begrepp. Vad gäller egentligen?

Den statliga fastighetsskatten för bostäder (småhus) avskaffades 2008 och ersattes då med en kommunal fastighetsavgift. Så du som bor i hus/villa betalar numera den kommunala fastighetsavgiften.

Dock finns det fortfarande en fastighetsskatt som betalas för fastigheter som inte räknas som bostäder. T ex obebyggd tomtmark eller industrifastigheter.

Fastighetsavgiften för 2019

För Småhus

  • 0,75 procent av taxeringsvärdet, men aldrig mer än 8.049 kr.

För Småhus på ofri grund

  • 0,75 procent av byggnadens taxeringsvärde, upp till ett halvt takbelopp.

För Hyreshus

  • 0,3 procent av byggnadens taxeringsvärde, eller 1.337 kr per bostadslägenhet.

Detta är alltså siffror och fakta inför deklarationen 2020 ( då deklareras inkomståret 2019).

Hos skatteverket kan du läsa mer om fastighetsavgiften.

Räkna Ut Din Fastighetsavgift för 2019

Här är en enkel kalkylator där du kan räkna ut vad du får betala i fastighetsavgift för ditt hus. Du behöver veta ditt taxeringsvärde. Har du inte denna uppgift kan du hitta den genom logga in på ditt konto hos Skatteverket.


Takbelopp

I fastighetsavgiften finns alltså ett takbelopp som gör att ingen kommer att behöva betala mer än 8.049 kr i kommunal fastighetsavgift för inkomståret 2019.

Då avgiften baseras på husets taxeringsvärde så innebär det att om huset har ett högre taxeringsvärde än 1.073.200 kr så kommer takbeloppet att nås.

Ett exempel:

En fastighet har ett taxeringsvärde på 2.250.000 kr.

2250000 x 0,0075 = 16.875 kr

Eftersom 16.875 är mer än takbeloppet på 8049 betalas i detta fall endast 8.049 kr i fastighetsavgift.

Vem betalar Fastighetsavgiften?

Det är personen som äger en fastighet vid årets början, dvs 1 januari under inkomståret som betalar.

Om det är två ägare

Om det t ex är du och din fru/man som tillsammans äger huset, där ni äger 50 % vardera. Då betalar ni också vardera 50 % av fastighetsavgiften.

Ett exempel:

Anna och David äger 50 % vardera av ett hus med ett taxeringsvärde på 900.000 kr. Fastighetsavgiften är då på 6750 kr (900000 x 0,0075 = 6750).

6750 kr delat med 2 = 3.375

Anna och David betalar då 3375 kr vardera i fastighetsavgift.

Fördela Fastighetsavgift mellan Makar?

Det går inte att fördela fastighetsavgiften mellan makar i deklarationen. Underlaget är förtryckt och går ej att ändra.

Det ni kan göra är att fördela ränteavdragen mellan er. Detta kan ni välja att göra om det minskar ert totala skattetryck. T ex om den ena personen inte tjänat så mycket pengar under innevarande år.

Vad händer vid Försäljning?

Det är alltså den som äger fastigheten vid årets början som också får betala fastighetsavgiften för hela det året.

Ett exempel:

Du sålde ditt hus i november 2019. Köpet är helt klart och de nya ägarna får tillträde & flyttar in i februari 2020. Då är det du som kommer att betala fastighetsavgiften för året 2020. Och det görs i deklarationen 2021 (eftersom deklarationen 2021 berör inkomståret 2020).

Dock så hjälper i de flesta fall mäklaren till med att reglerar detta i köpekontraktet. Dvs den nya ägaren betalar fastighetsavgiften för februari tom december till dig i samband med köpet.

Den nya ägaren kommer sedan att betala fastighetsavgift först i deklarationen 2022 (då för inkomståret 2021).

För dig som är Pensionär

Du som är pensionär ska inte betala mer än 4 procent av din totala inkomst i fastighetsavgift. Detta gäller då för permanentbostad. Dock finns ett spärrbelopp.

  • Spärrbeloppet är för år 2019: 3175 kr

Spärrbeloppet är det minsta belopp du som pensionär kan få betala i fastighetsavgift.

Fastighetsavgift och Bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt betalar inte någon fastighetsavgift, eller fastighetsskatt. Det är istället bostadsrättsföreningen som äger huset som betalar fastighetsavgiften och som också deklarerar fastigheten.

Det är dock högst troligt att denna avgift finns inbakad i avgiften du betalar till bostadsrättsföreningen.

Undantagsregler

Förutom takbelopp och pensionärsregeln finns också andra undantag eller speciella regler kring vem som behöver betala fastighetsavgiften.

I ett försök att stimulera bostadsbyggande är småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter med värdeår 2012 eller senare helt befriade från fastighetsavgift i 15 år.

  • Värdeår = Året som huset blev färdigbyggt.

Då reglerna tidigare såg lite annorlunda ut får småhus med värdeår 2009-2011 betala halv fastighetsavgift i deklarationen 2020.

Hur Bestäms Fastighetsavgiften

Hur stor den blir baseras i mångt och mycket på husets taxeringsvärde.

När det gäller de olika takbeloppen så är dessa indexbundna och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Slutord

Hoppas du här fått veta allt du behöver om fastighetsavgiften, speciellt för inkomståret 2019.

Fastighetsavgiften och fastighetsskatten är ett ständigt hett debattämne. På ena sidan står de som ser det som ett bra utjämnande skatteuttag och på den andra de som anser att det är ”fel” att beskatta boende.

Här är några olika perspektiv kring dess storlek och varande:

Skulle du ha några frågor eller synpunkter tar vi tacksamt emot dessa i kommentarsfältet nedan.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *