Ekonomi

Allt om Ekonomi men i synnerhet ekonomin rörande bostäder. För fastighetsbranschen är samhällets allmänna ekonomiska skick av stor betydelse. Vi lär dig om facktermer och den ekonomiska utvecklingen.

Fastighetsavgift 2019 – Vad det är & Hur mycket Du får Betala

Fastighetsavgift

Fastighetsavgift får du som äger en fastighet vid inkomstårets början betala. Du behöver dock inte göra någon aktiv inbetalning utan beloppet finns förifyllt i din deklaration 2020. Fastighetsavgift eller Fastighetsskatt? Du ser säkert att det blandas ganska friskt mellan dessa två begrepp. Vad gäller egentligen? Den statliga fastighetsskatten för bostäder (småhus) avskaffades 2008 och ersattes …

Fastighetsavgift 2019 – Vad det är & Hur mycket Du får Betala Läs mer »

Taxeringsvärde – Vad det Är & Vad det Betyder för Dig

Taxeringsvärde - vad är det?

Taxeringsvärde är det värde på en fastighet som ligger till grund för vad du får betala i fastighetsavgift. Taxeringsvärdet fastställs vid fastighetstaxeringen och ska motsvara 75% av fastighetens marknadsvärde. Det finns dock en viss eftersläpning i kopplingen mellan marknadsvärdet och taxeringen. Tidigare låg det också till grund för förmögenhetsskatten, men då den är borttagen så …

Taxeringsvärde – Vad det Är & Vad det Betyder för Dig Läs mer »

Fastighetsskatt – Förklaringar och Fakta

Fastighetsskatt - vi förklarar vad det är

Fastighetsskatt är en skatt du får betala när du äger en fastighet i någon form. Den avskaffades dock 1 januari 2008, för småhus, av den då borgerliga regeringen för att istället ersättas av en kommunal fastighetsavgift. Fastighetsskatten baseras på fastighetens taxeringsvärde och tillhör därmed gruppen av objektskatter (objektskatt är en skatt som utgår på viss …

Fastighetsskatt – Förklaringar och Fakta Läs mer »

Riksbanken och Faktorer som Påverkar Bostadspriserna

Riksbanken och dess påverkan på fastighetspriserna

Vi har väl alla kollat upp eller hört om hur priserna utvecklas på fastighetsmarknaden. Detta vare sig vi redan har köpt ett hus eller en bostadsrätt, eller har börjat planera för detsamma. Hur som helst så är självklart priset och dess utveckling en otroligt viktig faktor. Saker som påverkar hur bostadspriserna rör sig är många …

Riksbanken och Faktorer som Påverkar Bostadspriserna Läs mer »

Svenska Fastighetsprisers utveckling över tid

Svenska fastighetspriser över tid

Vi är många som mer eller mindre vet att priserna på den svenska bostadsmarknaden gått upp kraftigt under de senaste årtiondena. Men hur mycket egentligen? Och vad kan det få för effekt på priserna längre fram? Här ser du ett utmärkt interaktivt diagram över Fastighetsprisindex. Fastighetsprisindex – Index för Småhus Indexet gäller för permanentboende och …

Svenska Fastighetsprisers utveckling över tid Läs mer »