Stefan

Jag skriver mer än gärna, och helst om boende och ekonomin som rör detsamma. Hoppas du hittar något som kan hjälpa dig att få svar på frågor som kan finnas.

Energideklaration – Pris & Andra Frågor

Energideklaration - Pris & andra frågor

Här har vi samlat ihop det du behöver veta om Energideklarationen, vad det betyder för dig samt vad det kan tänkas kosta att få en utförd. Vad är en Energideklaration? Snabbversionen: Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus och åtgärder som kan tas för att minska energiförbrukningen. …

Energideklaration – Pris & Andra Frågor Läs mer »

Fastighetsavgift 2019 – Vad det är & Hur mycket Du får Betala

Fastighetsavgift

Fastighetsavgift får du som äger en fastighet vid inkomstårets början betala. Du behöver dock inte göra någon aktiv inbetalning utan beloppet finns förifyllt i din deklaration 2020. Fastighetsavgift eller Fastighetsskatt? Du ser säkert att det blandas ganska friskt mellan dessa två begrepp. Vad gäller egentligen? Den statliga fastighetsskatten för bostäder (småhus) avskaffades 2008 och ersattes …

Fastighetsavgift 2019 – Vad det är & Hur mycket Du får Betala Läs mer »

Allt om Bostadsanpassning och Bostadsanpassningsbidrag

Allt om bostadsanpassningsbidrag och bostadsanpassning

Först och främst behöver vi göra klart för oss vad det exakt handlar om: Vad är Bostadsanpassning? Det handlar om att anpassa och bygga om en bostad för den som har en funktionsnedsättning. Allt för att personen ska kunna bo kvar och leva ett så självständigt liv som möjligt i sin bostad. För att kunna …

Allt om Bostadsanpassning och Bostadsanpassningsbidrag Läs mer »

Bästa Poddarna/Podcasts om Bostäder, Fastigheter & Ekonomi

Bästa podcasts om bostadsmarknaden

Ett utmärkt sätt att hänga med, underhålla sig och lära sig nya saker är, förutom att läsa online ( tex då BoEkonomi.se), att lyssna på podcasts. Och det finns ett flertal poddar som handlar om ämnen som vi skriver om här, alltså bostadsmarknaden och ekonomi kring denna. Vi gillar att blanda upp det med lite …

Bästa Poddarna/Podcasts om Bostäder, Fastigheter & Ekonomi Läs mer »

Taxeringsvärde – Vad det Är & Vad det Betyder för Dig

Taxeringsvärde - vad är det?

Taxeringsvärde är det värde på en fastighet som ligger till grund för vad du får betala i fastighetsavgift. Taxeringsvärdet fastställs vid fastighetstaxeringen och ska motsvara 75% av fastighetens marknadsvärde. Det finns dock en viss eftersläpning i kopplingen mellan marknadsvärdet och taxeringen. Tidigare låg det också till grund för förmögenhetsskatten, men då den är borttagen så …

Taxeringsvärde – Vad det Är & Vad det Betyder för Dig Läs mer »

Allt om Typkoder för Fastigheter

Typkoder för Fastigheter

Först och främst: Vad är en typkod? En typkod är en tresiffrig beteckning som en fastighet får i fastighetstaxeringen av Skatteverket. Den säger på ett enkelt sätt vad en viss fastighet har för ändamål/byggnader. Den har dock inget direkt rättsligt krav enligt lag eller annan bestämmelse. Skatteverket tillämpar den av administrativa skäl. Dock har den …

Allt om Typkoder för Fastigheter Läs mer »

Vad är Fastighetsbeteckning & Hur Hittar Jag Min?

Vad är Fastighetsbeteckning?

En fastighetsbeteckning är den beteckning en juridisk fastighet har fått av Lantmäteriet. Beteckningen är unik för varje fastighet och består av namnet på det registerområde (i det här fallet en kommun) där fastigheten är belägen, därefter följer traktens namn ( i städer dock ett valt namn), sedan ett blocknummer, kolon och ett enhetsnummer. Här är ett …

Vad är Fastighetsbeteckning & Hur Hittar Jag Min? Läs mer »